Obašašća i basanja/Seine

SEINE
Crveno, rumeno, odgega se sunce. Naraste, nadu se, i rasplinu u maglu nad horizontom.
Uz vodu dva crna teška broda, bez ikakvih znakova bolje sudbine na sebi, prostenjaše uz gustu rijeku, kao dvije sustale ruke kad s večeri traže pun tanjur i miran log.
Zaspa Seine, grad se poče protezati.
1965.