Obašašća i basanja/Sa Uspolja, pjesma

SA USPOLJA, PJESMA
Pazarnim danom, k večeri, već trideset godina s Uspolja dolijeću mi, uznemiruju, ogoljavaju do temelja glasovi ojkanja, čemer stare trpljevine, očovječen vučji urlik.
Kad bih znao kako su Iliri slavili svoje trijumfe nad legijama, ili oplakivali mrtve glave, možda bih i o ovoj pjesmi više znao...