Obašašća i basanja/Rama

RAMA
Ej, Rama, Rama, majka pastrmkina, melem žuljnih tabana!...
U njedrima Raminim jedra* svježina bosioka, sve nepobijeđene suštine drevne zemlje u njezinom su plavilu.
Uz Ramu se zaboraviti, Ramom opojiti se: čistom srmom modrih snova, jave pokretača.
Rama, ej, Rama!