Obašašća i basanja/Manje poznate riječi i geografski pojmovi

MANJE POZNATE RIJEČI I GEOGRAFSKI POJMOVI

 • Akhisar – tursko ime za Prusac, između Donjega Vakufa i Bugojna (ak=bijel, hisar=grad)
 • ašiklija – ljubavnik
 • badža – otvor za odvod dima na drvenom krovu stare bosanske kuće
 • Balukana – izvorno: Balukhana; lokalitet i jezero – izletište kod Mrkonjić-Grada (od

turskoga i perzijskog: baluk – riba, hana, hane – stan, stanište)

 • Baljvine – selo visoko pod planinom Čemernicom, iznad Vrbasa. Ima nekoliko

nekropola s neobično oblikovanim stećcima.

 • basamak – stepenik
 • bašluk – muslimanski nadgrobni spomenik
 • bešika – kolijevka
 • bošča – dio ženske nošnje, povezača
 • brod – gaz, plićak
 • Crna Rika – rječica koja protječe kroz Mrkonjić-Grad, i u svom kratkom toku pravi

dva visoka kanjona

 • čekmedža – kutija, sandučić za dragocjenosti
 • ćenar – kraj, rub
 • demirlija – velika plitka bakrena posuda
 • deveran – onaj koji mučno živi
 • Donji Kraji – skupni naziv srednjovjekovnih župa u posjedu Stipanića-Hrvatinića, u

sjeverozapadnoj Bosni

 • Duman – hladna rječica koja izvire iz stijene ispod staroga livanjskog grada (također i Bistrica)
 • duranje – mučno trajanje, izdržavanje
 • gánja – ganjanje
 • Grubač – ime umjetnika, “kovača”, klesara stećaka iz okolice Stoca, 15. stoljeće
 • haberdžija – glasnik
 • haremluk – 1) žensko odjeljenje u tradicionalnoj muslimanskoj kući, 2) groblje,

osobito uz džamiju

 • Hotomalj – brdo iznad grada Jezera na Plivi
 • Kolobara – stari naziv trgovačkog centra Varcar Vakufa – Mrkonjić-Grada (vjerojatno

riječ talijanskoga porijekla)

 • komjen – drveni kopljasti ukras na badži stare bosanske kuće; također, dugačka motka

za otvaranje i zatvaranje badže

 • Lisina – planina iznad Mrkonjić-Grada
 • Liskovica – drevno selo između Mrkonjić-Grada i Jajca
 • mahsuz – osobit(o), specijalan(o)
 • mečet – mala drvena džamija (od: mesdžid)
 • mezarje – groblje
 • okoperan – čvrst, okretan
 • Orugla – brdo iznad Mrkonjić-Grada (izvorno: Horugla)
 • pervaz – okvir, ograda
 • Plava Voda – brdski potok u Travniku
 • Prizrenac – ostaci srednjovjekovne tvrđavice na vrhu kanjona Sane, između Mrkonjić-

Grada i Ključa. Riječ vjerojatno označava promatračnicu.

 • pušancija – vjetar u kovitlacima, bura
 • ráđa – posao, rad
 • razma – osim
 • rbina – oštro odlomljena stijena
 • sagrije – korice od sablje, noža
 • sasnuti – sisati (svršeni oblik glagola)
 • sebri, sebar – kmet
 • senabija - vrst jabuke
 • serdžada – mali ćilim
 • sevebdžija – posrednik
 • Sokočnica – pritoka Plive između Mrkonjić-Grada i Šipova
 • Sokol – srednjovjekovni grad nad Sokočnicom, svojevremeno veoma razvijen i važan.

Ispod njega Bosanci su 1363. godine, pod Vukcem Hrvatinićem, izvojevali veliku pobjedu nad Ugrima, i zato je grad, kao vladarski poklon, prešao trajno u vlasništvo Hrvatinića.

 • Stepen – seoce na rubu Gatačkoga Polja (nasuprot Gacku)
 • sústati – umoriti se
 • svrtak – vir
 • Šehovci – drevno selo sjeverno od Mrkonjić-Grada, na putu prema srednjovjekovnoj

tvrđavi Bočac

 • Trstionica – rječica koja protječe kroz Kraljevu Sutjesku
 • vâj – jad, bol
 • Varcar – ime koje je Mrkonjić-Grad nosio stoljećima (od turskoga vremena: Varcar

Vakuf), sve do 1924. godine. Porijeklo riječi vjerojatno je predslavensko.

 • velehudan – duboko nesretan
 • viganj – kovačnica
 • vitiznanac – pismoznanac
 • zlojelica – ne toliko kad se nema što jesti, koliko kad i ono što se jede prisjeda i zastaje u grlu zbog muke s kojom je stečeno
 • Zloselo – zaselak u Kupreškom Polju