Obašašća i basanja/Liskovica

LISKOVICA
Drevna zemlja, drvena misao, deveran život...
Kuckava šargija, šarena bošča, skakutavo kolo...
Djevojačka tkanica – zvijezda Danica kolo povela, ostavila za sobom dugu zvjezdanu, vezenu pjesmu.
Pečene jabuke petrovke, ljudi i pečeni i vareni:
Bilandžije,
Kodže,
Bilogrevići,
Crnoje,
Cote i Jupeci,
Brtani i Duvnjaci,
Gazići,
Čuline,
sto careva služili, svakom carevo davali, svakog redom nadživjeli, janjca pojeli, napili se i zapjevali:
Liskovice, mala državice...