Obašašća i basanja/Kupreško Polje

KUPREŠKO POLJE
Bosna: kuća, Koprivnica: krov, na krovu badža, na badži čađavoj ukleti komjen: Kupres.
Vučje mećave, zle pušancije, hude huke zlo selima, Zloselima, čemernoj čeljadi...
Nikad sunca, a ozebli.
Arlaukne pjesma, i iz pjesme:
zlojelica, stumračina, oštre trave.