Obašašća i basanja/Jajce

JAJCE
Na vrhu grada kamena podlaktica sabljom uzmahuje: na pozdrav, na prijetnju li, ili na oboje?
Ruka sama, i sablja. I perjanica. Na kamenu.
Glasovi, lica, kobi – u Vrbas se sve survalo, Pliva oplakala, Klepsidra pijeskom zatrpala.
Jajce – zvijezdama drug.