Novela od Stanca/prizor drugi

Prizor prvi Novela od Stanca: —  Prizor drugi
autor: Marin Držić
Prizor treći


VLAHO, MIHO, DŽIVO PEŠICA


        DŽIVO

Sta largo, ne srti, er te sad štropijah!

 

        MIHO

   Cumpare, tko si ti?

 

        DŽIVO

                         Nije me od vas pero strah.

 

        MIHO

Dživan je po boga!

 

        VLAHO

                         Koji Dživan?

 

        MIHO

                                                  Pešica!

 

        VLAHO

   A prem žuđah toga!

 

        MIHO

                              Skrijmo ova gvozdjica! -

Dživane a brate, hodi sjemo k nami;
   naš stari Radate, bogme ćeš doć s nami.

 

        DŽIVO

Vi li ste? Addio! Njeki me vrag sada
   malo nije ubio.

 

        VLAHO

                              Na kom mjestu? Kada?

 

        DŽIVO

Bjehu tri; ma im dah potege, žî mi ja!

 

        MIHO

   Što je to? Paraš Vlah!

 

        DŽIVO

                              Nu hod'mo, pođ'mo tja;
Vlahu ću njekomu novelu učinit.

 

        VLAHO

   Da si ide k onomu!

 

        MIHO

                              Komed'ja će ovo bit.

 

        DŽIVO

Ogrn' se kapom ti i hran' mi baretu;
   sad ćete viditi, obadva sje'te tu.