Napomena/Miho Bunić

napomena
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

napomena
Za pjesmu, pod brojem XVIII. napisanu u a, zabilježio je sa strane
I. K. S., da je od Gjore Držića; nalazi se štampana za 4 stiha dulja
s neznatnimi promjenami u II. knjizi „Starih pisaca hrvatskih" str. 354
i si. pod br. 12.