Mojemu otcu

Z mojih bregov Mojemu ocu
autor: Fran Galović
Pramalet
Ja tebi dajem ove pesme moje,
To najlepši je i jedini dar,
Kaj znam i morem dati; primli bar
To zadnje cvetnje domovine svoje.

Govoril jesi navek, da je samo
V goricaj živlenja pravi raj,
Koji nigdar več ne dojde nam nazaj;
Mi iščemo ga, - ali - kaj mi znamo?!

Spred naše kleti ovo cvetje za te
Ja nabral jesem i vu pesme zvil,
Tam gore dok sem s tebom samem bil
I gledel, kak so dal'ko zvezde zlate.

Ti razmel bodeš ove drage glase
I vu srdcu ti bo težko, ja to znam,
I ti si, kak i ja, tak stašno sam,
Ti z menom skupa čakaš stare čaše.