Mog'o bih suzami, ke ronim dan i noć

Mog'o bih suzami, ke ronim dan i noć
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Mog'o bih suzami, ke ronim dan i noć
Mog'o bih suzami, ke ronim dan i noć,
   omehšat tvrd kami, prsi tve nije moć'.
Mog'o bih uzdasi raztopit' led i mraz,
   tve srce izlazi studenije svaki čas.
Ä gorko cvil'jenje dosle bi oćutil' 5
   gora, lies, kamenje, ti s' gluha na moj cvil.
Ljubav, ka u meni, stegla bi na milos
   pakljene te zvieri, ne može tvu lipos.
Аl' nije to uprav, ко t' služi, gospoje,
   uzdasi, cvil, ljubav prid tobom man poje.