Mira Kodolićeva/XI.

X. Mira Kodolićeva, XI.
autor: Josip Kozarac
XII.


XI.Uredi

Gospođa Kodolićeva pratila je doduše taj razgovor, nu vidjelo se da ju osobito ne zanima. To je Vuković opazio, pa buduć da je već po svojoj naravi volio mirno razmatrati i slušati, nego prigovarati, ne htjede se upušćati sa Kodolićem u prepirku, nego ustane i povede mladu gospođu do glasovira.

— Dakle, što želite, da vam sviram? — upita ju on.

Ona nije znala što da mu reče, ona je samo osjećala da bi mu najvolila kazati: »sviraj što god hoćeš, moja duša utapa se u svakom tvom pogledu, u svakoj tvojoj riječi.«

A on uze udarati redom počam od narodnih pjesama sve do talijanskih opera. Izraz njegova lica, sjaj njegovih očiju mijenjao se kod svake pjesme: kod slatke ljubavne talijanske arije treptale mu oči, a oko ustiju krao mu se jedva vidljiv posmijeh, te je uz one rujne usne, uz ono lijepo lice a pri plamenu svijeće bio sličan dražesnoj djevojci; a kada je zagrmio davoriju iz Gajevih vremena, onda je onaj otmjeni profil poprimio energičan izraz, te on naličio mladomu bogu rata.

Kodolić je pratio pojedine poznate mu arije živahnim kretnjama: sad tipkajuć prstima i lelijajuć glavom, sad tihano fućkajuć, dočim je mlada njegova gospođa bila sva izgubljena; ona nije znala, da li joj veća slast navire na uši ili na oči, te sjedila kao nijema, bešćutna, bez misli u glavi, bez izraza na licu. Iz te omaglice istom ju prenuo Vukovićev glas, koji je zapjevao:

Teške noći, teške misli,
Što mi mlado srce more;
Čini mi se, nigda neću
Dočekati rujne zore.


On je na tu pjesmu došao onako slučajno, kako mu se nadala prelazeći s jedne arije na drugu; a kada je došao do stihova:

Prva rana otadžbina,
Što u teškoj bijedi strada;
Druga rana moja ljuba,
Što je jošte toli mlada.
Hoću l' igda otadžbinu
Iz te bijede oslobodit,
Hoću l' ikad svoju ljubu
Žrtveniku Božjem vodit?

nije mogao, a da ne upre pogled u Kodolića, kao da ga pita: što misliš braco, u koju vrst patriotizma idu ti stihovi?...

Bljedoliko lice mlađe gospođe kao da je još bljeđe postalo, kao da je omrtvilo, samo one fine nosnice i nježna grud odavale da je još živa. Kada je Vuković prestao svirati i pjevati, te nakon čarobne glazbe nastao u prostranoj sobi gluhi muk, tada i u njenoj duši zavlada nekakovo bezvučje, nekakova hladna tišina, s koje je ona sama ostala presenećena. Njezine nježne, duboke duše dojimala se glazba silovito, porazno, odjekujuć stokratnom jekom u njenoj nutrinji. Prem je želila, da Vuković i nadalje svira i pjeva, ipak se nije usudila niti riječcom da to spomene. Ona se bojala , da bi na njena usta izmaklo ono nešto što se zadnjih desetak dana u njenom srcu potajno burka, a ona još ni sama nije znala, kakovo je to burkanje, s kojeg joj se po duši časom prelijeva neizrečna slast, a časom nepojmiva bol. Ta slast i ta bol načiniše iz nje šesnaestgodišnju djevojčicu, koja prvi puta zadrhće pred zagonetkom svoga srca...


Sljedeća stranica