Mamica su štrukle pekli

Mamica su štrukle pekli
autor: Kajkavske popevke
Mamica su štrukle pekli,
meni nisu nikaj rekli.
Mamica su štrukle pekli,
meni nisu nikaj rekli.

Štrukli su se prigoreli,
mamica su plakat šteli.
Školnik ide kak po drotu,
štiri snehe su na špotu.

Prva mu donese sira,
druga ju s pogačom tira,
tretja mu donese buttra,
štrta veli ja bum zutra.

Naj te snehek mej hoditi,
muži su vam fest srditi.
Naj se gospon ne bojiju,
naši muži trdo spiju!