Ma rados, gospoje, i pokoj drugo ni'

Ma rados, gospoje, i pokoj drugo ni'
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Ma rados, gospoje, i pokoj drugo ni'
Ma rados, gospoje, i pokoj drugo ni',
   neg' lice toj tvoje i pokoj ljuveni,
a bez tve lieposti skončaje, joh, mene
   nepokoj, žalosti, i život moj vene.
Rad česa svaki čas toli te ljubeć ja, 5
   braniš mi tvoj ures, kruno svili gospoja?
Ako ni' pravo dat' za ljubav plač i trud,
   daj rados uživat' i pokoj meni svud.