Ložišće

Ložišće
autor: Ante Sapunar
Pedeset kuć
zbilo se
zgrčilo
u dolcu i bondi.

Pari ko da se
selo stislo
u veliko kluko.

Usr sela
izmeju kuć
ko bili šćop
lašći se
nojlipji
broški kanpanel.

Na čimatoriju
i pjaceti
jedino malo mista
i drugo ništa.