Ljubovnik. Vila.

Ljubovnik. Vila.
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Ljubovnik. Vila.
Lj. Dokle dragi tvoj bjeh, vilo,
ni ki draži uživaše
tvoje drago líce bilo,
čestita me vas sviet zvaše,
i blažena vrh blaženih.5

V. Dokle bjeh ti u milosti,
ni ka druga bila vila
uživaše tve lieposti;
s božicom se promienila
ne bih, ka Adona grli.10

Lj. Druge vile slatki pogled
moje srce sada vlada,
smrt za ku bih svaku i zled
podnil, er je liepa mlada,
mene u prsieh sama nosi.15

V. Lica bila, rusih kosi,
mladac l'jepši ner sunašce,
sad me misli sobom nosi,
komu u dar dah srdašce,
da ga on vlada, gizda moja.20

Lj. Al' nu da se vrati vilo
naša prva ljubav, i ja
sej vil ogjem lice bilo,
da s' ti od sad ma gospoja,
ja tvoj verni rob i sluga.25

V. Za sve er on suncu odsiva,
ti s' lis, vjetri kim svi kreću,
s tobom mrtva, s tobom živa,
kad bi mi imat' taku sreću,
hotjela bih pribivati.30