Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas/F

E Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas: —  F
autor: Mirko Marjanović
G


FEMENIĆ, Stanislav (Careva Ćuprija, Zavidovići, 8. listopada 1924.). Pjesnik i pripovjedač za djecu.
Djela: Puž na ljetovanju (pjesme, 1968.), Krijesnice (pjesme, 1973.), Tikva s nosom (priče, 1979.), Trči, trči Trčimir (pjesme, 1979.), Dosjetljivi jedan (priče, 1988.), Idi pa vidi (pjesme, 1990.), Ludi kamen (priče, 1996.).
FILIPOVIĆ, Finka (Travnik, 30. siječnja 1961.). Pjesnikinja.
Djela: Rasute blizine (pjesme, 1998.).
FILIPOVIĆ, Jeronim (Rama, 1688. – Sinj, 10. prosinca 1765.). Pisac. U sinjskom Franjevačkom samostanu završio početnu i srednju školu i započeo novicijat. Filozofsko-teološki studij završio u Ugarskoj, Perugii i Rimu. Spisateljstvom se bavio iz didaktičko-pastoralnih razloga. Svoje homilije pisao pučkim jezikom i katehetskim načinom, računajući da će se njime služiti i glagoljaši koji nisu znali latinski jezik.
Djela: Put križa (1734.), Pripovidanje nauka krstjanskoga, I-III (1750.), Skup pisnih bogoljubnih (1759.), Korizmenik, Pohvalna govorenja, Prigodne propovidi, Pripovidi različite, Mudroljubni i bogoslovni spisi, De divinis attributis et modis intrinsecis, Disputationes in Aristotelis Metaphysicum (rukopisi).
FIŠIĆ, Ladislav (Grahovik, Travnik, 22. rujna 1937.). Pjesnik, književni kritičar, novinar i prevoditelj. Osnovnu školu završio je u Docu kod Travnika, gimnaziju u Visokom, novicijat u Kraljevoj Sutjesci, filozofsko-teološki studij u Sarajevu, germanistiku u Beogradu. Osim pjesama, piše i priče, studije i članke književnopovijesnog sadržaja, prikaze knjiga i dr.
Djela: Fra Franjin grob u Bučićima (monografija, 1971.), Korijeni i život (monografija, 1978.), Župa Brajkovići (monografija, 1982.), Kruh za putovanje (pjesme, 1998.).