Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas/Ć

Č Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas: —  Ć
autor: Mirko Marjanović
D


ĆAVAR, Tomislava Kata (Ćavarov Stan, Tomislavgrad, 1963.). Pjesnikinja.
Djela: Biljeg krvi (pjesme, ?)
ĆORIĆ, Boris (Kreševo, 24. prosinca 1933. – Sarajevo, 22. siječnja 1983.). Književni povjesničar i esejist.
Djela: Studije o životu i djelu Ivana Franje Jukića: Sabrana djela, I-III (1973.) i Silviju Strahimiru Kranjčeviću - Nada, 1895.-1903. (1977.).
ĆORIĆ, Šimun Šito (Paoča, Čitluk, 1. siječnja 1949.). Pjesnik, esejist, dramski pisac, antologičar. Bogosloviju studirao u Sarajevu i Luzernu, psihologiju u New Yorku. Kao redovnik djelovao u svojstvu misionara psihologa u hrvatskoj dijaspori. Od 1994. godine predsjednik Svjetskog kongresa Hrvata.
Djela: Hrvatske molitvene popijevke (antologija, 1977.), Nazdravica s križa (pjesme, 1980.), Iseljeničke kiše (pjesme, 1981.), Najpjevanije hrvatske pjesme (antologija, 1982.), Gubilište (pet drama, 1983.), Afera Palestinac (pjesme u prozi, 1984.), Mladenačke godine (studija, 1984.), Hercegovina (pjesme, 1985.), Od zalogaja zvijezda (pjesme, 1986.), Tako (ni)je govorio Isus (pjesme u prozi i aforizmi, 1987.), Kruh u noći (izabrane pjesme, 1990.), Tjeskoba hrvatskih emigranata (studija, 1995.), 45 hrvatskih emigrantskih pisaca (antologija, 1991.), Granice su da se prijeđu (pisma s putovanja, 1993.), Kroz bijelu, tihu noć (drama-musical, 1993.), Hercegovci-Hrvati Hercegovine (feljtoni, 1995.), 60 hrvatskih emigrantskih pisaca (antologija, 1995.).
ĆORLUKIĆ, Anto (Vrhovi, Derventa, 21. kolovoza 1932.). Pripovjedač, romanopisac, dramski pisac. Pučku školu i prvi razred niže gimnazije završio kod časnih sestara u Tuzli. Ostatak niže gimnazije, te Učiteljsku školu završava u Derventi. Studira izvanredno povijest, fiziku i tehničku kulturu na VPŠ Sarajevo, diplomira politehniku u Zrenjaninu. Učiteljevao u selima oko Dervente, Maglaja, Zenice, tehničko obrazovanje predavao u Maglaju i Zenici.
Djela: Tko će suditi Editi L. (novelete, 1986.), Ukopnica (drama, 1989.), Novelete (1995.), Slani put (roman, 1999.).
ĆOSIĆ, Anto Antonije (Banja Luka, 21. kolovoza 1928. – Okučani, 1. lipnja 1998.). Pjesnik, pripovjedač, dramski pisac, književni kritičar i pisac za djecu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Banjoj Luci. Studij književnosti završio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i magistrirao s temom: Tematski krugovi Cesarićeve lirike. Doktorirao 1988. Pisao i književnu, kazališnu i filmsku kritiku, prevodio s talijanskoga jezika.
Djela: Lirski mozaik (pjesme, 1955.), Šumski razbojnik (pjesme, 1957.), Nečujne oluje (pjesme, 1961.), Ljubav, auto i meko srce (pjesme, 1961.), Brak nije isključen (drama, 1962.), Vrtić ljubavi (epigrami, 1962.), Mjesečar (pjesme, 1966.), Crveni kaputić (pjesme, 1969.), Kraja nema (pjesme, 1971.), Putovanja Ale Kirije (proza, 1982.), Čudaci moga djetinjstva (1991.), Bakin prijatelj (pjesme, 1994.), Plave pjesme (pjesme, 1994.), Pilule (epigrami, 1994.), 125. obljetnica trapističke opatije Marija zvijezda u Banja Luci -1869.-1994. (povijesni prikaz, 1994.), Ne možeš živjeti vječno (1998.), Vrijeme mraka, Banjalučki dnevnik (dnevnik, 2000.).
ĆOSIĆ, Petar A. (Gradina, Derventa, 31. kolovoza 1952.). Pjesnik. Pučku školu pohađao u rodnom mjestu i Modranu, Medicinsku školu u Doboju. Studirao u Sarajevu na Višoj medicinskoj školi, te na Visokoj školi za organizaciju zdravstvene djelatnosti u Ljubljani, gdje je diplomirao 1983. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je javno zdravstvo i epidemiologiju (planiranje i upravljanje u zdravstvu), a 1987. promoviran je u magistra medicinskih znanosti.
Djela: Svitanje u zavičaju (pjesme, 1970.), Posavska raskršća (pjesme, 1975.), Sjenka za nejaku pticu (pjesme, 1985.), Sto godina zdravstva u Derventi (1986.), Razvoj i organizacija zdravstvene zaštite u Derventi s projekcijama do 2000. godine (1988.), Doktor vuk (bajka za djecu, 1989.), Zvjezdana ptica (bajka za djecu, 1991.).
ĆURAK, Ivo (Nova Bila, Travnik, 2. veljače 1949.). Pjesnik, putopisac, esejist. Pučku školu završio u Novoj Biloj, maturirao na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Nakon studija na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, diplomirao na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.
Djela: Cvjetanje neba (pjesme, 1998.), Pomiri pa vladaj (članci, kritike, putopisi, 1998.), Dnevnik iz Indije (1999.), Iza zatvorenog prozora (pjesme, 2000.), Pročitana knjiga (zbirka odabranih navoda, 2003.), Zeleno svjetlo (pjesme, 2005.).
ĆURIĆ, Franjo (Kralje, Bihać, 19. svibnja 1921. - Novska, 16.kolovoza 2002.). Pjesnik. Osnovnu školu završio kod Trapista u Banjoj Luci, gimnaziju u Bihaću (kao stipendist Napretka), studij medicine u Zagrebu. Radio u Banjoj Luci i Drvaru. Umirovljen 1987. Prognan iz Banje Luke, živi u Novskoj (R. Hrvatska).
Djela:Zaboravljeni stihovi" (pjesme, 1973.), Sunovrat" (pjesme, 1977.), Unutar trokuta" (pjesme, 1983.), Jantarno svjetlo" (pjesme, 1997.), Preko puta dobra i mira" (pisma kćeri, 1999.), Keče i kotlaci" (pripovijetke, 2001.), Klepsidra" (haiku pjesme, 2006.), Smaknuće dana" (pripovijetke, 2007.)