Komunističkoj Partiji

Komunističkoj Partiji
autor: Ivan Goran Kovačić

Pjesma je nastala godine 1943. Dio je naveden iz knjige pjesama objavljene 1948., a dio prema djelu: Ivo Banac, Sa Staljinom protiv Tita: informbiroovski rascjepi u jugoslavenskom komunističkom pokretu, s engleskoga preveo Josip Šentija, Globus, Zagreb, 1990., ISBN 86-343-0407-8, str. 95.

  • Ivan Goran Kovačić, Pjesme, Djela Ivana Gorana Kovačića, Knjiga 7., uredio Redakcioni odbor (Dragutin Tadijanović), Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb, 1948., str. 145.

KOMUNISTIČKOJ PARTIJI


Izreći zanosno tvoje veliko ime
      I osjetit krepku Slobodu divljeg zraka
Isto je, ili zaogrnuti se svime
      Što sja — ko mračan oblak sočnim svijetlom zrakâ.
Isto je oknom smijeha probit bedem mraka,
      Isto je muziku naći besmrtne rime,
I snagom života plamtjeti u čas smaka —
      Izreći zanosno tvoje veliko ime.

Ti činiš, da svaki malen postaje velik,
      Da besmrtnik vječnost s trenutkom malih spaja;
Kraj krila Slobode čami utamničenik,
      Srebri mu kosa u mraku od tvoga sjaja;
Prkos mu tvrdi kost, meso mu nema kraja —
      A negve gnjiju, i tvrdi bi trunô čelik;
Ne od mraka! On slijepi od svijetla tvog Maja.
      Ti činiš, da svaki malen postaje velik.

Tvoj jezik, ko vjetrovi sa četiri strane,
      Ko istok, ko Zapad, ko Sjever, poput Juga,
Okružuje Zemlju, i govoreći plane
      Riječima: Borba! Sloboda! — Blista duga
Bljeskom Uma, iskrom Bata, svijetlom Pluga.
      Čuju crnci džungle, i vidi svijet savane!
Okuplja Kineze, Eskime, svakog druga
      Tvoj jezik, ko vjetrovi sa četiri strane.

Tvoj silan jezik dade moćna usta Sinu
      (Ko pobuna su strašna, ko Pobjeda krasna),
Markse i Engelse, stijeg Lenjinu, Staljinu
      (Vi, četiri ognja Osvještenja klasna!).
Naš narod tvojom snagom probuđen odasna
      Vidio je munju, što iznad stepâ Sinu:
Na brdima si našim kao Bitka glasna!
      Tvoj silan jezik dade moćna usta Sinu.
 
Izvori uredi