Kameno živjenje

Kameno živjenje
autor: Ante Sapunar
Di se obrneš da obrneš
Svudir stina.
    Stina na kući
    krovu
    i pragu.
    Stina u mejošu
    suloru
    i mirini.
    Stina u ponistri
    kamenici
    i gomili.
    Stina u kanpanelu
    grebu
    i na srcu.
Di se obrneš da obrneš
svudir stina.
    Stine u petrori
    kamenje u bondi
    škrape na lozju
    savura u gomili
    ploče na krovu
    sike u moru
    škaje na putu
    bovani u mirini.
Di se obrneš da obrneš
svudir stinje.