Izjava Matice hrvatske u povodu prijedloga novog zakona o HRT-u

Izjava Matice hrvatske u povodu prijedloga novog zakona o HRT-u
autor: Glavni odbor Matice hrvatske

Od 18. studenoga 2010.

Izvor:
Napomena:Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s internetskih stranica Matice hrvatske. Vidi dopusnicu Matice hrvatske. [1]
Dopuštenje za objavu: [2]


Matica jest hrvatska javnost


U Zagrebu, 12. studenoga, na sjednici Glavnoga odbora Matice hrvatske, upravno tijelo najstarije hrvatske kulturne institucije donijelo je izjavu u povodu prijedloga novog zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. U priopćenju stoji da Matica hrvatska:
– suočena s činjenicom da su iz prijedloga novog Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji izostavljene odredbe koje su trebale omogućiti Matici hrvatskoj, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Društvu hrvatskih književnika i hrvatskim sveučilištima da autonomno odabiru svoje kandidate za članove Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije;
– uvjerena da navedene nacionalne institucije – koje svojom dubokom ukorijenjenošću u hrvatsko društvo i narod, množinom važnih općedruštvenih, kulturnih, znanstvenih i umjetničkih programa koje su provodile i provode te velikim brojem istaknutih članova i suradnika – predstavljaju najsigurnije jamstvo očuvanja i promicanja hrvatskoga javnog interesa i hrvatskoga nacionalnog kulturnog identiteta;
– sigurna u to da je do pada kvalitete televizijskih sadržaja i dramatičnog zanemarivanja znanstvenih, obrazovnih i kulturnih programa Hrvatske radiotelevizije došlo velikim dijelom zbog nestručnog sastava Programskog vijeća HRT-a, što je prouzročeno zakonskim promjenama provedenima 2003. godine kojima su nacionalne institucije izgubile pravo autonomnoga predlaganja svojih predstavnika u Programsko vijeće HRT-a;
– svjesna zakonske obveze Hrvatske radiotelevizije da promiče hrvatski nacionalni i kulturni identitet, proizvodi i emitira sadržaje koji su od interesa hrvatske javnosti, objavljuje:

I Z J A V U
kojom

– poziva Hrvatsku vladu i Hrvatski sabor da vrate pravo hrvatskim nacionalnim institucijama na autonomno predlaganje svojih predstavnika u Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije;
– ukazuje Hrvatskoj vladi i Hrvatskom saboru da će oni preuzeti odgovornost za sve posljedice koje će nastupiti ako u Programsko vijeće ponovno budu imenovani članovima i oni pojedinci koji ne predstavljaju iole značajniji dio hrvatske javnosti;
– ističe da su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Društvo hrvatskih književnika, Matica hrvatska i sedam hrvatskih sveučilišta istinski predstavnici hrvatske javnosti, koji su nebrojeno puta dokazali da im je briga za interese hrvatskoga društva i naroda temeljna zadaća te da su nosioci posve jasnih moralnih, etičkih, estetskih i znanstvenih vrijednosti;
– podsjeća da su sadašnjim zakonskim rješenjem u Programsko vijeće imenovani i članovi koji su predstavnici podružnica inozemnih institucija; predstavnici udruga koje su osnovane prije samo desetak ili manje godina, za razliku od Sveučilišta u Zagrebu osnovana 1669, Matice hrvatske utemeljene 1842, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utemeljene 1866. i Društva hrvatskih književnika utemeljena 1900. godine; predstavnici udruga koje imaju zanemariv broj članova dok HAZU, MH i DKH imaju na stotine i tisuće članova i desetine tisuća suradnika, a hrvatska sveučilišta isto toliko nastavnika i studenata.

Glavni odbor Matice hrvatske

Napomena:Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s internetskih stranica Matice hrvatske. Vidi dopusnicu Matice hrvatske.