Ili oganj ugasi ili slugu tvoga

Ili oganj ugasi ili slugu tvoga
autor: Marin Držić


Ili oganj ugasi ili slugu tvogaIli oganj ugasi ili slugu tvoga
   svasma ognjem porazi ili užež dragoga,
neka smo, jaoh, druzi, ljubavi ma draga,
   u ljuvenoj tuzi, čim se trud odlaga.
Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.