Homogijalni pozdrav pravaških zastupnika caru Franji Josipu I. 1912.

Homogijalni pozdrav pravaških zastupnika caru Franji Josipu I. 1912.
autor: Pravaški zastupnik Ivan Ružić.

Ivan Ružić predložio je 12. siječnja 1912. na zagrebačkom sastanku svih pravaških zastupnika u državnim i zemaljskim saborima Habsburške Monarhije "da se s ovog prvog sastanka hrvatskih zastupnika iz svih hrvatskih zemalja pošalje Njegovu Veličanstvu našemu kralju homologijalni pozdrav". Svi su prihvatili poslati homogijalni pozdrav. Poslana je brzojavka ovog sadržaja.

Izvor: (nepotpisani članak): Saborisanje u Zagrebu, Hrvatska rieč, Šibenik, 17. siječnja 1912., str. 1

Dopuštenje za objavu: Javni dokument.


Njegovu carskom i kraljevskom Veličanstvu Franji Josipu I. u Beč

000000000000000 Narodni zastupnici, članovi stranke prava, iz Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Bosne i Hercegovine i Istre sa svojeg današnjeg sastanka u Zagrebu uz vjernu odanost Vašem Veličanstvu prinose pred previšnje priestolje homogijalni poklon uz uzdanu nadu, da će Vaše Veličanstvo razcjepane hrvatske zemlje ujediniti i hrvatsko pravo štititi.
000000000000000 Bog poživi i uzdrži Vaše Veličanstvo!
000000000000000 U ime svih zastupnika, članova stranke prava, iz svih hrvatskih zemalja 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 Predsjednik:
000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 Dr. Mile Starčević