Gospoje, u koju narav um postavi

Gospoje, u koju narav um postavi
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Gospoje, u koju narav um postavi
Gospoje, u koju narav um postavi,
   i pomnju svu svoju, neka se proslavi,
lieposti ako tve vrieme će dospjeti,
   ко naglo stvari sve dospieva na svieti,
angjelski ures tvoj uživat' ne brani,5
   prije neg' se sgodi toj, cviete moj izbrani.
Nu ako tva liepos taka je, vilo ma,
   da vrieme svu krepos vrhu nje ne ima,
ne bran' toj, što neće na manje tebi doć',
   a branit' mene će blaženi dan i noć.5