Gorčije žalosti jesu li gdi komu

Gorčije žalosti jesu li gdi komu
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Gorčije žalosti jesu li gdi komu
Gorčije žalosti jesu li gdi komu,
   ner mojoj mladosti i srcu jur momu?
Izgubili muku svu, zamani sve mi bi,
   posijah ja njivu, a druziem žetva bi.
Ovakoj za inih množi lov loviše,5
   koji lov ja učínih, ini ga dobiše.
Ranju ja košutu, ku sliedih po gori,
   druziem je u skutu, a mene izmori.
Eto inim već takoj jezero izvire,
   a trudan život moj od žegje umire.10
Tač sreća oholo svoj tanac sastavi,
   tere gre oholo, pojući u slavi,
a ja sam tamnostiv neprávo udieljen,
   i velmi žalostiv, kroz ljubav uhiljen.