Eto se govori, da višnji s nebi sgar

Eto se govori, da višnji s nebi sgar
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Eto se govori, da višnji s nebi sgar
Eto se govori, da višnji s nebi sgar
   i parav ne stvori zamani niednu stvar,
a ti hoć', gospoje, da stoje zamani
   lieposti tej tvoje, kiem srce me rani.
Tako se naravi, tako se višnjemu 5
   tvoj ures gizdavi opire u svemu.
Kolik grieh tva dika čini toj tvoreći,
   nije toga jezika, da može izreći.
Da koli (?) vrieme jes; ne brani cieć togaj
   uživat' tvoj ures, ki resi vas sviet saj.10
Er kad se strajati mladi dni man budu,
   tad ćeš se kajati po šteti zaludu.