Dva draga, dim uprav, jedan se mogu rit'

Dva draga, dim uprav, jedan se mogu rit'
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Dva draga, dim uprav, jedan se mogu rit'
Dva draga, dim uprav, jedan se mogu rit',
   ne može taj ljubav, nego li s neba prit';
za toj se nahodi u rietko taka stvar,
   nu gdi se prigodi, zove se boži dar.
A veće ne ću rit'. Tko ima razum svoj,5
   dobro mu može prit', što hoću rit' ovoj:
l'je nitkor ne može bit' čestit i svegj blag,
   koliko, moj bože, on, ki je dragu drag.