Daleče ovakoj nesreća kad moja

Daleče ovakoj nesreća kad moja
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Daleče ovakoj nesreća kad moja
Daleče ovakoj nesreća kad moja
   stavi me na plač moj, ne čuje gospoja.
Srce mi ко zlatiem prami ona saveza.
   Reci joj, što patim š nje draga uresa,
ti si š njom svaki čas, skaži joj me vaje,5
   i kako zli poraz bez nje me skončaje.
Ako bi ne htila, vajmeh, toj slišati,
   hoteé bit' nemila, rieč veće ne trati,
neg samo sve cvili, dokle se prigodi,
   da nas jur pomili, i truda slobodi.10
To li se smiliti ona, joh, ne bude,
   odluč'no umriti za uteć' tej trude.
Er vele jes bolje jednome smrt podniet',
   ner imat' nevolje, ter sto krat na čas mriet'.