Bunjevci, Hrvati!

Bunjevci, Hrvati!
autor: Josip Đido Vuković

Proglas bunjevačkim Hrvatima i Hrvaticama povodom popisa stanovništva u organizaciji subotičke gradske uprave. Godina nije navedena.

Izvor:

Bunjevci, Hrvati!


Bunjevci, Hrvati!

Gradska uprava u Subotici naredila je, da se od 10 do 20 oktobra izvrši popis pučanstva za grad Suboticu. Svaki stanovnik subotički ima da se u tom popisu izjasni, kakve je narodnosti, da li je Srbin, Bunjevac, Madjar i. t. d.

U madjarsko vrijeme popisi (statistike) vodili su nas bačke i baranjske Hrvate pod raznim imenima kao: Bunjevci, Šokci, Dalmati, Bošnjaci, Iliri i "egyebeki", a sve zato, da se pokaže, da u Bačkoj, Baranji nema Hrvata.

Naši oci i narodni velikani kao biskup Antunović, pop Pajo Kujundžić, Dr. Sudarević i ostali javno su pobijali te zvanične statistike i otvoreno ispovjedali, da su imena: Bunjevac, Šokac, Ilir, Bošnjak, Dalmat uža plemenska imena, ali svima tima je narodnost jedna i to hrvatska, prema tome da su Bunjevci i Šokci, Dalmati, Iliri i. t. d. po narodnosti: Hrvati. Dobar primjer služi za to jedna familija. U svakoj familiji imade raznih krsnih imena kao Petar, Pavao, Luka, ali svi članovi jedne familije imada jedno zajedničko ime familije kao Skenderović, Dulić i. t. d.

Ogromna većina slobodnih Bunjevaca dokazala je na prošlim svibanjskim izborima, da sa ostalim Hrvatima čine jednu zajednicu istih misli i želja. I u našoj novoj državi bila su priznata kao narodnosna imena samo imena: Srbin, Hrvat i Slovenac. Prema tome trebao bi svatko da se izjasni za jedno od ovih narodnosnih imena.

Pozivam Vas, da poslušamo riječ i nauku naših narodnih velikana, pa da naše časno i pošteno bunjevačko ime zadržimo u našem srcu, ali da javno ispovjedamo kao narodnosno ime, kad nas za to pitaju - ime: Hrvat.

Upute za istavljanje i popunjavanje ovih popisa može svatko dobiti kod mene i mojih prijatelja.

Đido Josip Vuković
narodni zastupnik