Bud moju da želju

Bud moju da želju
autor: Hanibal Lucić


Bud moju da želju poznaje i misal
   Gospoja koj velju da sam se zapisal,
Ovuj mi istinu virovat li neće,
   Tom željom da ginu i da me nî veće.
Da bi mi, o bože, caklom se stvoriti
   Prid njom, neka može sarce mi prozriti;
Vidiv ga, možebit rekla bi gospoja:
   nî kamo lik mu krit, a vid ga dostoja.