Bivši led studeni gizdava ma vila

Bivši led studeni gizdava ma vila
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Bivši led studeni gizdava ma vila
Bivši led studeni gizdava ma vila,
   a ja plani ognjeni, kim me je stvorila,
i bivši plam i mraz protivni tač na svit,
   ujedno da saj čas ne mogu vieku bit';
zamani sve trude meni je patiti, 5
   da mlados ma bude š njome se sdružiti,
dokli u led, ki je u njoj, budem se ja stvorit'
   ili oganj dokle moj uzbude nju gorit'.