Bez drage gospoje, ka suncem meni sja

Bez drage gospoje, ka suncem meni sja
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Bez drage gospoje, ka suncem meni sja
Bez drage gospoje, ka suncem meni sja,
   u mraku dni moje tužeći trajem ja,
a noći kad budu, gore je sve tada,
   uzdišem u trudu ljuvena cieć jada;
a za sve da u san tješi me taj vila,5
   u ke vlas ljuvezan mene je stavila,
skratil bih jur me dni, neg' srce donosi,
   prid oči svud meni lice nje i kosi.
Ne mogu, nego li me oči cviliti,
   ni družim, neg' boli duša se hraniti.10
A Ljubav najbolje toj zna, ka razlike
   dava mi nevolje bez broja i slike.