Autor:Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata