Ako je studen led ma vila gizdava

Ako je studen led ma vila gizdava
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Ako je studen led ma vila gizdava
Ako je studen led ma vila gizdava,
   kako me kroz pogled nje oganj skončava?
To li je ognjen plam, kako se svaki čas
   studen mraz ja stvaram, čim vidim nje ukras?
Mučno 'e znat' ljubavi otajna do mire,5
   er vrhu naravi nje se moć prostire;
lasno je nu znati, er trudni život moj
   skoro će skončati ljuveni nepokoj.