Španjolska romanca

Španjolska romanca
autor: Aleksandar Sergejevič Puškin, prijevod: Dragutin Domjanić

1824.


Ruski napisal A. S. PuškinVu noćni mir
Struji zefir,
Šumi,
Beži
Gvadalkvivir.
Mesec zlatni shaja sada,
Tiho! Čuj ... Gitare glas!
Na balkon Španjolka mlada
Nagnula se ovaj čas.
Vu noćni mir
Struji zefir,
Šumi,
Beži
Gvadalkvivir.
Proć mantilu, ajngel, deni,
Javi se kak jarki dan,
Nogu divnu kaži meni
Z ograde železne van!
Vu noćni mir
Struji zefir,
Šumi,
Beži
Gvadalkvivir.