Naslovnica Čestitka
autor: Antun Gustav Matoš

pripovjetka je prvi put objavljena u Brankovom kolu broj 22, 30. svibnja 1896. godine.I jedva jednom, oko osam sati uveče, na Silvestrovo, krenuše se iz one male kućice na kraju sela Jabukovca put spahinskog dvorca. Čiča Martin, umirovljeni baštovan »starog« vlastelina, čičica namršten, ćutljiv i kaplarski strog, bacio se u svoje izanđalo salonsko odijelo, a na Ljubici bijaše ispod ogromnog, sivog šala tanka bijela haljinica koju joj je starkelja kupio još o Brašančevu.

— A znaš li dobro čestitku za gospodina grofa?

— Znam! — odšaputa ona i stane nizati stihove, koje je čiča za forintu kupio od Pekmezlića, brice i pojete seoskoga.

. . . . . . . . . . . .
Od nas ove želje primi,
Gospodine, Bog te živi!

svrši Ljubica čestitku, da ni zapela nije.

— Dobro! — šanu čiča.

I ćutećki prolažahu širokom ulicom seoskom.

Putem po plotovima se i krovovima seoskim bjelasa, svjetluca i srebreni snijeg, kao daje, padajući odozgo, ponio mnogo, mnogo sićane alemove prašine s onih zvijezda. Noć podrhtava sumornim bljedi-lom mjeseca i modrušastim odbljeskom snijega. Tek tu se i tamo medu zvijezdama kao tamjan oko svjećica na svijećnjaku crkvenome rasta-lasiva pokoji sjenast, mekan, rastegnut oblak. Kroz okanca seoskih kuća, a na bijeli, svjetlucavi put padaju u piramidama rumenkasti pramo-vi svjetla, trepereći vazduhom kao najtanje rujne i žućkaste maglice.

Preko puta, pred seoskom sniskom krčmom, rastegnutom nekom straćarom koja se sa desetak dimnjačića i još više prozorčića svjetluca i puši kao ogroman komad pripaljene gube, stala neka seoska lola pa zaburlikala tananim i promuklim glasom: Turska majka plakala-a-a... Glas stade, gotovo puče kao u prepuklih gajdi. Kresnu žigica. Jedan, dva, tri li komada pijana rumena, brkata lica, i lula stade na mahove svjetlomrcati, kao da neko naizmjence škilji i otvara jedno rujno okašce...

Ljubica se zavije još jače u šal i stade podrhtavati, više od nekoga dosele neosjećajnog, dalekog straha nego od zime. Čitala je — dakako kradom — o tim grofovima; prošle je godine danomice vidjela pokojnog vlastelina, grofa Alfreda, kada je s onim svojim modrulja-vim nosom odilazio apotekaru na konjak, ali kaki li je, bože, taj novi spahija? A kako li će da čestita samotnica i ćutljivica! Kao iglice pro-đoše joj tijelom žmarci... Pa još »gratulirati« pred onolikim svijetom!

I sad joj se neka čudnovata riječ, Evelina, koju je onomadne sa nekog portretića pročitala, odnesavši pismo na poštu, i opet stala vrsti po glavi. Rasijano pogleda preko puta i uokolo: ali sa tamne općinske zgrade, s osvijetljene ljekarne, sa zvjezdolike jabučice na kuli crkvenoj jeca, cvili, dreči i jauče ta smiješna i čudnovata riječ pa joj kao dosadna muva ulijeće u uši i mozak, pa tamo pomamno titra, treperi, okreće se...

Dođoše do gvozdene ograde parka na kraju sela. Časak, i kroz sjenu i ledene rese na zanijemljenim granama ogromnih topola blis-nuše i zijevnuše veliki prozori. Širokim, razjapljenim ulazom prođo-še na čistinu spram zamka u barok-stilu, sa dvije kupole sa strane, a u srijedi sa povišenom fasadom u obliku piramide, onako kako je to na metalnim pozlaćenim onim starim satovima po kaminima.

Kamenite stepenice. Širok, svijetao, sagovima zastrt hodnik. Svlače ih dvije, tri li sluge.

— Ovdje si se rodila! — pokaže joj čiča jedna visoka bijela vrata, a nju nešto štrecnu u grudima. Malo te ne zaplaka, sjetivši se pokojne majke, ključarice u tome punome dvoru, koja joj umrije davno, davno i za koju je načula da se jednog dana stala gristi u ruke... — Evelina, Evelina! — zazuji, zapraska i zagrmi Ljubici opet u ušima.

*

Na poziv vlastelina, grofa ***, koji je jutros prvi put došao na naslijeđeno imanje svoje, iskupila se sva starija dječurlija u stanu upraviteljevu, u jednoj velikoj i toploj sobi sa svodovima. Ljubica nikoga od te djece ne poznavaše pošto je čiča Martin ne dovodaše u zamak. Sva se bila izgubila. Čisto joj laknu kad dođe u sobu Đuro, sin upraviteljev, koji je došao kući preko praznika iz gimnazije u P.

— Zdravo da si! — pruži joj, čim ju opazi, sav zapuren i sa pretjeranom ravnodušnošću ruku. — Donio sam ti novih knjiga. Znam kako ti je bez njih!

— Kada si otišao davaše mi knjige nova telegrafistica, gospođica Milka. Oh, divnih li stvari!

Međutim se čiča Martin već pozdravio s upraviteljem i otišao u sobu za goste, a Ljubici odlanu kao vazda kad se osjeti dalje od njega. Odvoji se sa Đurom od ostalih i sjednu na divan kraj peći.

— Kakvu ti to čudnovatu kosu imaš, Ljubo?! — i Đuro joj prijeđe rukom preko bujne kovrčave kose.

Ona se nasmija i zadrži mu ruku.

— Daj da te poljubim, Ljubo! I tako se nismo ljudski pozdravili. A gle, na rukama i slijepim očima imaš modre žilice kao statue u našem parku!

— Kako ti to čudnovato govoriš... A šta je to kod mene, Đuro? Već od poslije podne sve mi juri glavom neka čudnovata riječ... To je često kod mene. Prošle mi nedjelje sve šapuće u ušima Karamba, Gitana, Gitana, Karamba.

— Ne znam! Kod mene toga nema nikada!

I Đuro je plačljivo pogleda, sjetivši se njezine poludjele majke.

Ostala već djeca u svojim svečanim haljinicama drijemaju po stolicama i sofama, a ono dvoje ćereta i ćereta. Đuro zapitkivaše, a ona odgovaraše, cvrkućući kao poletarka koja je iz gnijezda prvi put lepršnula na najbližu granu.

*

I dođe ponoć.

Na dvorištu pukoše prangije.

Sva se ona pospana i usplahirena djeca iskupiše na prvom spratu, u »crvenom salonu«, sa svojim roditeljima koji se za njihovim redom natuštiše savlađujući vinski izraz na licu. Ljubica, stojeći u sredini i sprijeda, držaše objema rukama svoju kitu kamelija. Klecaju joj koljena, i podrhtava vascijelo tijelo od nepojmljivog uzbuđenja. Osvojilo ju osjećanje straha i slabosti, i što se više upinjaše da bude ravnodušna, to se više gubila. A riječ Evelina raspredala joj se u mozgu kao crn, dosadan pauk.

— Šta ti je, Ljubo? — priđe k njoj Đuro, ali ona ne ču ništa, zagledavši se rasijano u jedan ogroman pozlaćen okvir.

Uto zaškripe susjedna velika bijela vrata tiho i polako, a stariji, žagoreći, stanu badriti djecu. I Ljubicu grunu neko u leđa, i ona ču čiča-Martinov ispušeni glas:

— Evo gospodina grofa. Drž' se, i ne fali ti dukat! Ali ako zamucaš, teško...

Ljubici se učini da tone. Od same sebe osjećaše samo nagle udarce srca i stezanje u grlu...

Velika bijela vrata zinuše. Na pragu zastade visok mršajlija u redengotu, sa duguljastim plavožućkastim licem, ćelom, rumenka-stim zolufima i u spiralu zavrnutim brkovima. Sve zanijemi, a on se nasmiješi i stane se približavati lagano, odmjereno, namještajući jednako cviker na žacavim sivim očicama. Uz njega se prišio nekakav debeljko u fraku — bit će kaki notabilitet iz obližnje varoši P. Za njima se upravo šulja seoski župnik (paroh), mršava i blijeda neka žujica, pa onda snažni i visoki spahinski upravitelj sa ćoravim seoskim notarošem. Bješe ih još: frakovi, jedna uniforma, lica, brkovi, naočari, ćele, nosovi... Ljubica ih ne poznavaše.

Grof dočepuka i stane baš pred Ljubicu. Udari vino kao iz bureta. Neko odostrag dreknu:

— Živio nam Presvijetli još mnogo godina!

— Živio!

Grof malo drmnu glavom i pogledom svojim staklenim upravo ošinu Ljubicu. Odjedared je tako uštinu za obraz da umalo nije vrisnula. Osjetivši da ju je čiča Martin i opet munuo u leđa, pruži ona mahinalno spram grofa svoju kitu kamelija i stane, šapućući, glagoljati bricine beskonačne stihove. Nešto kao da joj se objesilo o grlo, jedva je smagala glasa — toliko je obuzimaše oštar i postojan dodir grofovih caklenih očiju.

— Glasnije! — progunđa za njom srdito čiča Martin.

Ali ona obori stidljivo glavu, šapućući iznemoglim glasom i posmatrajući kako se grof sa požutjelim od duhana prstima sigra sa zlatnim lančićem na satu... Odjedared se Presvijetli glasno nasmije i stane u uho šaputati onome visokome činovniku iz P., bacajući na Ljubicu onako sa strane još čudnovatije poglede.

. . . . . . . . . . . .
Evo tebi kitu cvijeća...

I Ljubica zapne.

Grof mora da je svome susjedu nešto užasno, nešto strašno ša-nuo! O, Ljubica se čitanjem prilično dotjerala u njemačkome! Blijednula je i rumenjela, kao da joj ko naizmjence kraj lica pali i gasi vatru. Kitu rumenih kamelija, koju je grčevito pritisnula na lice, stanu rositi vrele suze. Nije u leđima ni osjetila silno meranje čiča-Martinovo. Kroz žile joj pojuri led i vatra. Tek kada se malo razabrala, čula je kroz pisku u ušima plačevan gotovo od bijesa glas čiča-Martinov:

— Oprostite mi, vaša milosti, ali to je tvrdoglava gadura kake nema u cijeloj varmeđiji. Već sam prestao i da je bijem. Tvrda tikva!... Oprostite...

Ali grof ju i sada posmatraše.

— Bogami — okrenu se on i opet k svome komšiji — dieses Madl seliger Onkl Ferdinand in hochstselbiger Ausgabe! (Ovo djevojče šušti moj pokojni stric!)... Gledaj ju samo!

Ljubica da pobjegne, ali osjeti kako ju neko uhvati za ruke. Digne glavu, a usnama joj se primiče brkato, pijano, nasmijano lice vlastelinovo. Osjetivši njegove hladne usne kao daje osjetila dvije pijavice. Puna odvratnosti i gnušanja odrine mu obadvjema rukama ćelavu glavu.

— Oho! — reče grof gotovo humoristički i nastavi bajagi hladnokrvno mađarski: — Zaista vrlo rđavo djevojče! Kažem vam, Martine, umekšajte tu prgavicu. Ako se popravi, može doći u dvor za ključaricu. Ali sada — reče naški — sada će svi dobiti po dukat, a ti ništa!

I on stane djeci dijeliti i vrati se s gostima u svoj salon.

— Oh, kučko prokleta! — progura se čiča Martin sa zapjenjenim od bijesa ustima do Ljubice. Jedva ga jedvice otrgoše.

— Pustite me da ju ubijem, da ju utučem, ta pustite me...

Svi se ušeprtljaše. Nastade gužva i galama.

Ljubicu uhvati samrtnički strah. Kao uhvaćena ptica stala je zvjerati očima uokolo, i tek što se jedan lakej maknuo sa vrata, odšunja se ona napolje. Osjetivši se na hodniku, potrči na dvorište. Učini joj se daju neko viče, a srce će od straha da joj iskoči.

— Hoću da ju ubijem, da utučem. — Evelina, Evelina! — šumi joj u glavi, a ona bez cilja trči u svom tananom i bijelom odijelu koje joj je čiča Martin tamo oko Brašančeva kupio.

— Ljubice, Ljubice, stani!

Osvrne se. Zaista, neko za njom ide u potoč.

— Ljubice, Ljubice!

Srce hotijaše da joj od grdne strave prepukne, a mozak da izgori. I jaučući, trči već niz zamrznute stazice parka, a mjesec šija na olovJ nome nebu kao srebrna lubanja, a oblaci se viju kao plaštevi, a ledene se po drveću rese krijese kao svijeće, a golo granje šuškara i klepeće kao kosti mrtvačke. A vjetar duva, paleći suzne oči, a snijeg škripi, škripi, kao da ržu tajanstveni konji.

— Ljubice... Stani, Ljubice! —ječi za njom, ali uzalud.

Već je izašla iz parka na bijelo polje, lomeći cipelicama smrznutu koru na snijegu.

*

Činovnici jabukovačkog spahiluka već odavno ne prodžumbusi-še kao sinoć. Velikodušnije vlastelin za svoj sto pozvao sve od upravitelja pa do kočijaša, dakako — sa ženama. Pila se i maršala i šampanjac.

I čiča Martin ostao, zaboravivši pri vinu na Ljubicu za koju mišljaše daje s ostalom djecom dolje kod upraviteljevih. Ali kada ju u zoru ni kod kuće ne nađe, vrati se i pobuni sve u dvorcu. — Nekoliko se slugu onako đeđerni i sanjivi krenu da potraže Martinovo jadno djevojče.

Pretresoše cio Jabukovac, ali badava.

Baš je stalo zvoniti na službu, kada ju nađoše po tragu daleko u polju ispod parka. Jedva ju izvukoše iz neke snijegom zasute jaruge, bit će kake zasjede za hajke na kurjake. Bijaše ukočena i hladna kao led. Ubila ju ciča zima, te je uvenula kao i kamelije koje je grčevito pritisnula na pupoljaste grudi i koje se ruje kao da ih je obojadisala krv što se okorila oko izgriženih, pomodrelih usana. A mraz se uhvatio svuda: i oko pritvorenih, ukočenih očiju i po bujnoj čupavoj i kovrčastoj kosi. I ovako bijaše krasna, premda joj viraše iz svake žilice modra i ledena smrt. Izgledaše kao daje kakva nježna nimfa jesenas zaboravila i zaspala u snijegu, pa u proljeće da se probudi s ljubičicom i visibabom.

Svi se rastrijezniše — i kočijaši i lugari i lakeji, dok Franc, grofov »piksnšpaner« vucijaše lešinu oprezno ispod pazuha. Samo čiča Martin, taj tvrdi starčić, cupkaše, suhih očiju, ali blijed i dršćući, svoje skrknute i sijede brkove, govoreći:

— Bolje i tako, nego daje šenula pameću kao mati.

Ali kad je Franc stao izvlačiti još nekakovu modru ruku koja se grčevito uhvatila za Ljubičinu haljinu, pa onda čitavog zamrznutog i mokrog upraviteljevog sina Đuru u svečanom crnom odijelu, pade čiča Martin malaksao i poražen u snijeg, busajući se u prsa i čelo nijemo i očajno.

Odjedared skoči i stade ljubiti pokojnicu po obrazima i haljini, mašući grčevito glavom kao da ga ujedaju obadovi.

— Pravite vatru, moramo ju spasiti... oh, da su proklete sve Nove godine... oh...

I jedva mu jedvice grunuše suze iz očiju, a njegovo se pusto staračko lelekanje gubljaše u snijegu i magli i miješaše s vjetrom i svečanim zvukom zvona jabukovačke crkve.


Povratak na vrh stranice.