Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika

Priopćenja za javnost sa sjednica Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika
autor: Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika
Priopćenje za javnost s 1. sjednice Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika >

Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika bilo je stručno tijelo Republike Hrvatske za skrb o hrvatskom standardnom jeziku. Za čelnu osobu bio je postavljen hrvatski akademik Radoslav Katičić, a za zamjenika akademik Mislav Ježić. Članovi Vijeća bili su: Ivo Pranjković, Dunja Pavličević-Franić, Mirko Peti, Ljiljana Kolenić, Dunja Brozović-Rončević, Marija Turk, Branka Tafra, Tomislav Ladan, Mile Mamić, Ivan Zoričić, Joško Božanić, Marko Samardžija.