Stranica:Vjekoslav Klaić Povjest Hrvata 2.djvu/4

Došlo je do problema prilikom ispravljanja ove stranice

S A D R Z A J. I. Karlo Robert (1301-1342.) i Hrvatski knezovi 3 Karlo Robert bori se s protukraljima (1301. — 1309.) 7 Hivatski ban Pavao I. obladao Zadroin 1 311. 14. Borbe Karla Roberta s oligarhima u Ugarskoj i Slavoniji, 13 10. — 132 1 24 Ratovi sa Srbima 1319. — 1320. ^o Hrvatske zemlje od 1312. — 1321. ... 31 Pad bana Mladina IF., 1322 39 Smutnje u Hrvatskoj i Slavoniji nakon bana Mladina do god. 1329 43 Vladanje Karla Roberta u Ugarskoj, 1321. '^ do 1334 ■. . 51 Banovanje bana Mikca u Slavoniji, 1325. do 1342 : 56 Kncz Nelipic u Hrvatskoj, 1330. — 1342. 6c Posljednje godine yladanja Karla Roberta u Ugarskoj, 1335.-1342 65 II Ljudevit I. Veliki (1342— 1382) . 73 Prvo vrijeme vladanja 7c Provala bana Nikole u Hrvatsku god. 1344. 78 Vojna kraija Ljudevita u Hrvatskoj, 1345. . 8? Borbe radi Zadra, 1345.— 1346 85 Prva vojna kraija Ljudevita u Napulju 1347. do 1348 95 Kralj Ljudevit dobio. Ostrovicu (1347.) i uta- nadio primirje s Mletcima {1348.) ... 99 Druga vojna u Nai)ulju, 1350 106 PIrvatski herceg Stjepan ('349. - 1354.) i bani; Pavao Ugal (1350.), Stjepan Lackovid (1351.- 1352.), i Nikola Bani<f od Lendave (I353-— 1350) 108 Vladanje kraija Ljudevita u Ugarskoj. odnosi prema Srbiji i Bosni (1351. — 1356.) 114 Rat s Mletcima za Dalmaciju CUS**-— '358.) 123 Mir u Zadru 18. veliafe 1358. — Dubrovnik se sklcnio pod zakrilje ugarsko-hrvatskoga kraija 1 29 Borbe sa Srbyoin, Bosnoin i Bugarskom, 1358. <lo «370 137 Turci ili Osmanlije do boja kod Cmomena, 26. rujna .1371 144 Hrvatsko kraljevstvo do hercega Karla Dra£koga, 1359— 1371. . . .. • 153 Ljudevit zavladao Poljskom, 17. studenoga 1370. 160 Ljudevit prema zapadnoj Evropi naro£ito prema Italiji, 1356. -1378 164 Ban Stjepan Tvrtko proglasio i vjendao se kraljem bosanskim i srbskim, 1377 170 Rat s .Mletcima 1,378. — 138c. i mir u Turinu 8. kolovoza 1 38 1 176 Karlo Dracki u Napufju 1380. — 1382. . . . 185 Hrvatska u posljednjoj cetvrti Ljadevitova kralje- vanja 1372. — 1382 186 Smrt kraija Ljudevita 11. rujna 1382. . . . 189 III. Marija i Karlo DraCki (1382. do 1387.) . . . . • 195 Prvo vrijeme Marijina vladanja 1382.— 138?. . 197 Prilike u Poljskoj, 1382. do 4. oiujka 1386. . 203 Buna u Vrani (1383.) i urota u Zadru 8. srpnia 1384.; liga hrvatskih velikaia (1384.) i uz- roci zavjere 208 fzmirenje u Poiegi, 27. travnja. — 16. svibnja 1385., i osnova, da se kraljica .Marija udade za francuzkoga kraljevida Ljudevita 215 Dolazak Karla Dra£koga u Hrvatsku 12. rujna 1385. i krunisanje njegovo u Stolnom Bio- gradu 31. prosinca 1 385 220 Vladanje i smrt Karla Draikoga 34. velj. 1 386. 222 Pokolj kod Gorjana 25. srpnja 1386. i smrt kraljice Klizabetc u sijcCnju 1387 320 Krunisanje kraija Sigismunda 31. oiujka 1387. i oslobodjenje kraljice Marije 4. lipnja 1387. 229