Rezolucija o zahtijevanju u svezi mandata Mirovnih snaga Ujedinjenih naroda na teritoriji Republike Hrvatske

Rezolucija o zahtijevanju u svezi mandata Mirovnih snaga Ujedinjenih naroda na teritoriji Republike Hrvatske
autor:

Dokument je koji je donio Sabor Republike Hrvatske na sjednici 22 i 23. rujna 1994. godine.

Izvor:
Narodne novine broj: 70 30. rujna 1994.


SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

PODSJEćAJUĆI na svoje ranije Zaključke i Rezolucije u kojima je utvrdena potpuna neučinkovitost UNPHOFOR- a u provođenju njegova mandata kako ga je definirao tzv, Vanceov plan (aneks 3) i potonje Rezolucije Vijeća sigurnosti UN (poglavito Rezolucije 762, 769 i 871)

lZRAŽAVAJUĆI uvjerenje koje je učvrstio glavni tajnik UN- a B. B. Ghali svojim posljednjim IZVJEŠćEM od 21. rujna 1994 godine, da provedbu mandata UNPROFOR-a na teritoriju Republike Hrvatske ne možemo ni očekivati, te na temeljku rasprave na 20. sjednici održanoj 22 i 23. rujna 1994 godine, Sabor Republike Hrvatske ovom

REZOLUCIJOM
utvrđuje svoja
ZAHTIJEVANJA:
I

Dosadašnji mandat UNPROFOR-a na teritoriju Republike Hrvatske ne može se produžiti i smatra se zaključenim.

II.

Republika Hrvatska je spremna pregovarati o uvjetnom i tehničkom mandatu UNPROFOR-a na teritoriju Republike Hrvatske za slijedećih 100 dana, ukoliko Vijeće sigurnosti UN donese Rezoluciju koja će sadržavati odredbe za STVARNU provedbu mandata UNPROFOR-a u Republici Hrvatskoj, a to je:

1. razoružanje i raspuštanje svih naoružanih sucpina na okupiranim područjima Republike Hrvatske;

2. omogućivanje sigurnog povratka svim prognanim osobama;

3. osiguranje zaštite i sigurnog života svim osobama koje su prije srpske agresije živjele na sada okupiranim područjima Republike Hrvatske;

4. omogućivanje momentalne uspostave vlasti Republike Hrvatske u tzv. "ružičastim zonama, a zatim i na svim sada okupiranim područjima Republike Hrvatske u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Ustavnim zakonom o ljudskim pravinka i slobodama i pravima čelničkih zajednica ili manjina;

5. uspostavljanje učinkovitog nadzora međunarodno priznatih granica Republike Hrvatske prema Srbiji i dijelu BiH koje kontroliraju paravojne postrojbe bosanskih Srba

III

Uz navedene zahtjeve posebice ističemo zahtjev da se dio tzv Sektora zapad, koji je u trenutku dolaska UNPRUFOR-a u Republiku Hrvatsku bio pod nadzorom vlasti Reperblike Hrvatske, odmah isključi iz UNPA područja.

IV

Ne izvrše li se rečene obveze (pod točkom II. i III.) u navedenom roku. tj do 10. siječnja 1995. godine, Sabor Republike Hrvatske smatrat će mandat UNPROFOR-a na teritoriju Republike Hrvatske definitivno završenim.

V.

Sabor Republike Hrvatske smatra neprihvatljivim bilo ublažavanje, bilo ukidanje sankcija tzv. SRJ (Srbija i Crna Gora), prije nego li ona prizna Republiku Hrvatsku u njezinim međunarodno priznatim granicama.

VI.

Sabor Republike Hrvatske preporuča Predsjedniku Republike Hrvatske i traži od Vlade Republike Hrvatske da pregovore o možebitnom produženju mandata UNPftOFOR-a u Republici Hrvatskoj uskladi sa zahtjevima navedenim u ovoj Rezoluciji.

Klasa: 018-0 l/94-01/02

Zagreb, 23. rujna 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Sabora Republike Hrvatske
dr Nedjeljko Mihanović, v. r.