Pozor tvoj ljuveni, izbrana liposti

Pozor tvoj ljuveni, izbrana liposti
autor: Marin Držić


Pozor tvoj ljuveni, izbrana lipostiPozor tvoj ljuveni, izbrana liposti,
   primaga u meni sve sione kriposti;
mojojzi mladosti, tva lipos ku stravi,
   eto sve sladosti tvoj pozor objavi;
a obraz gizdavi i zlati ti prami
   rič puna ljubavi koga da ne smami?
Raj svitlim zvijezdami tvo(j) je ures i dika,
   a među vilami tebi nî prilika.
O časti velika svih vila, ni na svit
   podobna jezika za lipos tvu slavit!
Vaj, tko da moke3 izrit rumene ružice,
   eto s kih hoću umrit, kim cafti tve lice!
Ah, tako suzice ne ronit, a zaman,
   rad tebe diklice budem ti, vik sužan,
lipos tvu noć i dan slaviti u vas glas,
   ako i nî podoban za tvoju slavu i čas.

Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.