Razlika između inačica stranice »Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas/L«

d.
(d.)
(d.)
 
: '''LUČIĆ''', Antun (Bugojno, 13. lipnja 1958.). Pjesnik, prozni pisac, književni kritičar. Školovao se u Bugojnu i Sarajevu, gdje je diplomirao komparativnu književnost i filozofiju i magistrirao s temom Polivalentni realizam u književnom djelu Franca Kafke. Uz poeziju, prozu i književnu kritiku, u periodici objavljivao i znanstvene i stručne radove iz oblasti komparativne književne teorije. Doktorirao 2000. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tezom o teoriji metonimijskoga sloga, kroz svekoliku pretragu veza ljudi, životinja i stvari u djelu Vitomira Lukića.
:: Djela: Pitanja Luciusu (pjesme u prozi, 1985.), Prizori (pjesme, 1988.), Naovamo (pjesme, 1996.), Lutak i dvojnici (lutkarski igrokaz, 1988.), Sestre, zapravo susresti (drama, 1990.).
 
: '''LUJIĆ''', Božo (Osječak, Odžak, 11. studenoga 1946.). Esejist i putopisac. Osnovnu školu završio u Bosanskoj Dubici i Bosanskom Šamcu, a Franjevačku gimnaziju u Visokom. Teološki fakultet završio u Zagrebu, a poslijediplomski u Ljubljani, gdje je i doktorirao 1982. Od 1977. godine predaje na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, a od 1993. i na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.
:: Djela: Život je divna Pjesma (studija, 1971.), Iskustvo Boga i čovjeka u Jeremijinoj knjizi (studija, 1982.), Božji tragovi: Biblijska mjesta i događaji (putopisi, 1996.), Povratak u slobodu ljubavi (2000.), Biblijska promišljanja sadašnjeg trenutka (2000.).
 
: '''LukačLUKAČ''', Dragan (Bosanski Šamac, 16. listopada 1956.). Pisac. Profesor filozofije i sociologije. Radio u SUP-u Bosanski Šamac, gdje je u travnju 1992. uhićen, potom zlostavljan u zatvorima u B.šamcu, Brčkom, Bijeljini, Batajnici i Zemunu sve do razmjene u rujnu iste godine.
:: Djela: Bosanski Šamac grad logor (svjedočenja, 1993.), Od Škice do Den Haga (dokumentarna proza, 1994.), ratni zločini u Bosanskoj Posavini (svjedočenja, 1997.).
 
: '''LukačLUKAČ''', Mara (Liskovača, Tomislav Grad, 15. rujna 1943.). Pjesnikinja.
:: Djela: ...I lica (pjesme u prozi, 1988.).
 
: '''LukendaLUKENDA''', Marko (Barlovci, Banja Luka, 27. svibnja 1946.). Romanopisac, književni kritičar, jezikoslovac. Osnovnu školu završio je u Bukovici, Barlovcima i Trnu, gimnaziju u Zagrebu i Đakovu, studij teologije u Đakovu i Beču. Filozofski fakultet (slavistika) završio je u Beču, gdje je i doktorirao 1978. s temom: Ivan Frano Jukić - njegova književna i prosvjetiteljska djelatnost.
:: Djela: Gradišćanskohrvatski-hrvatski-nimški (njemački) rječnik (1991.), Spaljene zemaljske ruže (romansirani životopis brata svećenika Filipa i č. s. Cecilije Grgić (1999.), Hrvatski jezični savjetnik (suautor, 1999.), Ivan Frano Jukić (2000.).
 
: '''Lukić''', Darko (Sarajevo, 8. rujna 1962.). Pripovjedač, romanopisac, esejist, dramski pisac i teatrolog.
306

uređivanja