Razlika između inačica stranice »Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas/L«

d.
(d.)
(d.)
:: Djela: Između riječi i pepela (pjesme, 1980.), Stranac sa suzom (pjesme, 1981.), Ugarci na ognjištu (pjesme, 1984.).
 
: '''LuburićLUBURIĆ''', Mile (Gornji Radišići, Ljubuški, 1958. – 1975.). Pjesnik. Osnovnoškolsku naobrazbu započeo u rodnom mjestu, a završio u Vitini. Prvi razred gimnazije završio u Ljubuškom, u drugom poginuo nesretnim slučajem od strujnog udara.
:: Djela: Večer (pjesme, 1976.).
 
: '''LucićLUCIĆ''', Ljubo (Jaklići, Šćit, 2. listopada 1931. – Zagreb, 1995.). Pisac i novinar. Osnovnu školu završio je na Šćitu i Podhumu, gimnaziju u Visokom, novicijat u Kraljevoj Sutjesci, filozofsko-teološki stuij u Ljubljani, gdje je magistrirao radom Mariologija u novijoj hrvatskoj lirici 1960. i doktorirao 1964. Studije, feljtone, zapise, reportaže, prikaze knjiga i novinske tekstove objavljivao u više časopisa i listova.
:: Djela: Motivi vjerodostojnosti i privlačnosti kršćanske objave u apologetici sv. Augustina (1964.).
 
: '''LucićLUCIĆ''', Mladen (Bosanski Šamac, 1958.). Pjesnik.
:: Djela: Morinaja (pjesme, 1986.).
 
: '''LUČIĆ''', Antun (Bugojno, 13. lipnja 1958.). Pjesnik, prozni pisac, književni kritičar. Školovao se u Bugojnu i Sarajevu, gdje je diplomirao komparativnu književnost i filozofiju i magistrirao s temom Polivalentni realizam u književnom djelu Franca Kafke. Uz poeziju, prozu i književnu kritiku, u periodici objavljivao i znanstvene i stručne radove iz oblasti komparativne književne teorije. Doktorirao 2000. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tezom o teoriji metonimijskoga sloga, kroz svekoliku pretragu veza ljudi, životinja i stvari u djelu Vitomira Lukića.
: '''Lučić''', Antun (Bugojno, 13. lipnja 1958.). Pjesnik, prozni pisac, književni kritičar.
:: Pitanja Luciusu (pjesme u prozi, 1985.), Prizori (pjesme, 1988.), Naovamo (pjesme, 1996.), Lutak i dvojnici (lutkarski igrokaz, 1988.), Sestre, zapravo susresti (drama, 1990.).
 
: '''LUJIĆ''', Božo (Osječak, Odžak, 11. studenoga 1946.). Esejist i putopisac. Osnovnu školu završio u Bosanskoj Dubici i Bosanskom Šamcu, a Franjevačku gimnaziju u Visokom. Teološki fakultet završio u Zagrebu, a poslijediplomski u Ljubljani, gdje je i doktorirao 1982. Od 1977. godine predaje na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, a od 1993. i na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.
: '''Lujić''', Božo (Osječak, Odžak, 11. studenoga 1946.). Esejist i putopisac.
:: Djela: Život je divna Pjesma (studija, 1971.), Iskustvo Boga i čovjeka u Jeremijinoj knjizi (studija, 1982.), Božji tragovi: Biblijska mjesta i događaji (putopisi, 1996.), Povratak u slobodu ljubavi (2000.), Biblijska promišljanja sadašnjeg trenutka (2000.).
 
: '''Lukač''', Dragan (Bosanski Šamac, 16. listopada 1956.). Pisac.
306

uređivanja