Razlika između inačica stranice »Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas/L«

d.
(d.)
(d.)
: '''LASTA''', Petar (Sarajevo, 28. lipnja 1897. – Zagreb, 12. svibnja 1967.). Kritičar i književni povjesničar. Pisao je književnokritičke i književnopovijesne članke i oglede. Priredio je niz izbora i izdanja iz hrvatske književnosti. U biblioteci Hrvatska književna kritika uredio je knjigu Kritika između dva rata (1966.).
 
: [[Autor:Filip Lastrić|'''LASTRIĆ''', Filip Oćevac]] (Oćevija, 1700. – Kraljeva Sutjeska, 9. travnja 1783.). Povjesničar i pisac. Osnovnu školu završio u Kraljevoj Sutjesci, kao i novicijat, a filozofsko-teološki studij u Italiji. Spada među plodnije i raznovrsnije pisce Bosne Srebrene. Pisao djela povijesnog, homiletskog, dogmatskog, pastoralnog i asketskog sadržaja. S djelom Epitome vetustatum provinciae bosnensis začetnik kritičke historiografije u Bosni i Hercegovini.
:: Djela: Traditiones in universam aristotelico-scoticam philosophiam (1729.), Lastan, kratak i koristan nauk (1742.), Testimonium bilabium (1755.), Kratak način činiti put križa (1758.), De antiquitate et natis (prva verzija Epitome, 1762.), Epitome vetustatum (druga verzija, 1765.), Od uza me (1765.), Nediljnik dvostruk (1766.), Svetinjak (1766.), Epitome vetustatum (treća verzija, 1776.), Comentariolum super bosnensi provinciae (rukopis).
:: Djela:
: [[Autor:Nikola Lašvanin|'''LAŠVANIN''', Nikola]] (Dolac kod Travnika, 1703. – Jajce, 21. rujna 1750.). Ljetopisac.
:: Djela:
: [[Autor:Marijan Lekušić|'''LEKUŠIĆ''', Marijan]] (Mostar, oko 1685. – Šibenik, 12. siječnja 1742.). Pisac.
:: Djela:
: '''Lepušić''', Ivan (Zagreb, 10. ožujka 1855. – Apatovac kod Križevaca, 24. kolovoza 1960.). Pisac.
 
: [[Autor:Nikola Lašvanin|'''LAŠVANIN''', Nikola]] (Dolac kod Travnika, 1703. – Jajce, 21. rujna 1750.). Ljetopisac. Osnove obrazovanja stekao u fojničkom samostanu, gdje je završio i novicijat, a filozofsko-teološki studij u Italiji. S povijesnog, jezičnog i književnog gledišta, njegov Ljetopis smatra se jednim od najvrjednijih rukopisa XVIII. stoljeća.
: '''Lešić''', Josip (Zrenjanin, 1929. – Novi Sad, 25. svibnja 1993.). Književni povjesničar, teatrolog, kazališni, filmski i tv redatelj.
:: Djela: Ljetopis fra Nikole Lašvanina (1916.), Ljetopis (1981.).
 
: [[Autor:Marijan Lekušić|'''LEKUŠIĆ''', Marijan]] (Mostar, oko 1685. – Šibenik, 12. siječnja 1742.). Pisac. Osnove pismenosti stekao je u nekom od samostana Bosne Srebrene, novicijat je završio na Visovcu, filozofiju u Osijeku. Čitavog života bavio se proučavanjem naše prošlosti i prikupljanjem starih dokumenata.
: '''Lešić''', Zdenko (Ugljan, Zadar, 2. siječnja 1934.). Književni povjesničar i teoretičar i prevoditelj s engleskoga jezika.
:: Djela: Bogoljubna razmišljanja (1730.), Liber archivalis conventus (rukopis).
 
: '''LEPUŠIĆ''', Ivan (Zagreb, 10. ožujka 1855. – Apatovac kod Križevaca, 24. kolovoza 1960.). Pisac. Osnovnu školu, nižu gimnaziju i Učiteljsku školu završio je u Zagrebu. U Bosnu iHercegovinu kao učitelj došao 1881. Službovao u brčkom, Banjoj Luci, Sarajevu i Travniku.
:: Djela: Slike iz Bosne (pripovijetke, 1885.), Majčin amanet (drama, 1885.), Pjesnički prvijenci (1888.), Bosanke (pripovijetke, 1893.), Vračara Klara (pripovijetke, 1896.), Dragoljub (pripovijetke, 1900.), Cvjetnik (pripovijetke i pjesme, 1900.), Zločin i pravda božja (pripovijest, 1901.), Pustolovka (pripovijest, 1908.), Bošnjakuše (pripovijetke).
 
: '''LEŠIĆ''', Josip (Zrenjanin, 1929. – Novi Sad, 25. svibnja 1993.). Književni povjesničar, teatrolog, kazališni, filmski i tv redatelj. Osnovnoškolsku naobrazbu stekao na Visu, gimnazijsku u Sarajevu, studij kazališne režije pohađao i diplomirao na Akademiji za pozorište i film (danas fakultet dramskih umjetnosti) u Beogradu 1952. godine. S temom: Pozorišni život za vrijeme austrougarske okupacije, doktorirao na ovoj visokoškolskoj instituciji. Bio član ANUBiH.
:: Djela: Stihovi (1949.), Čovjek koji nije postojao (drama, 1953.), Postoji sutra (drama, 1956.), Ožiljak (drama, 1956.), Riječi krvlju ispisane (pjesme, 1964.), Šarlatan (s Đ. Lebovićem, farsa, 1965.), Grad opsjednut pozorištem (historijski pregled, 1969.), Pozorišni život sarajeva za vrijeme austrijske uprave (1973.), Istorija pozorišta Bosne i Hercegovine (1983.), Jedan vijek bosanskohercegovačke drame (1990.).
: '''LešićLEŠIĆ''', Zdenko (Ugljan, Zadar, 2. siječnja 1934.). Književni povjesničar i teoretičar i prevoditelj s engleskoga jezika.
 
: '''Lončar''', Mate (Vinjani, Posušje, 30. srpnja 1938.). Književni povjesničar i esejist.
306

uređivanja