Razlika između inačica stranice »Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas/Me-Mu«

d.
(u.)
(d.)
:: Djela: Sunčani snovi (pjesme, 1995.), Jutra nemira (pjesme, 1998.).
 
: [[Autor:Franjo Miličević|'''MILIČEVIĆ''', Franjo]] (Veliki Ograđenik, Mostar, 10. listopada 1835. - Mostar, 8. veljače 1903.). Pisac i tiskar. Pučku školu učio je kod franjevaca u Mostaru, filozofiju i teologiju u Perugii, Spoletu, Narmi i Camerunu. Nakon studija kapelan je u Veljacima i Gradnićima sve do odlaska u dalmatinsku provinciju odakle se vraća na poziv biskupa Kraljevića da u Mostaru otvori tiskaru koja je počela raditi 1872.
: [[Autor:Franjo Miličević|'''MILIČEVIĆ''', Franjo]] (1835. - 1903.)
:: Djela: Perivoj darova nebeskih (1867.), Pravopis za niže učione katoličke u Hercegovini (1873.), Mladi Hercegovac (kalendar, 1873.), Hercegovac ili koledar hercegovački novi i stari (1874.), Nauk katolički za III razred pučkih učionicah u Hercegovini (1874.), Nova slovnica talijanska (1874.), Novi bukvar ili početnica za pučke učionice u Hercegovini (1874.), Kita bogoljubnosti (1876.), Mali stolitnjak ili koledar za sto godinah (1878.), Skladanja (sintassa) ili druga strana slikovnice talijanske (1878.), Bosiljak hercegovački (list, 1883.), Novi hercegovački bosiljak (1884/85.), Glas Hercegovca (1885/86.).
 
: '''MILIČEVIĆ''', Ivan (Mostar, 23. lipnja 1868. - Sarajevo, 23. svibnja 1950.). Pripovjedač i romanopisac. Osnovnu školu pohađao u Mostaru, dovršio u Skradinu. Gimnaziju je završio u Splitu i Sarajevu, a pravo završio u Beču i Sarajevu.
: '''MILIČEVIĆ''', Ivan (1868. - 1950.)
:: Djela: Mearif (kalendar, s Osmanom Nuri Hadžićem, 1894/95.), Pogibija i osveta Smail-age Čengića i Marijanova rana (s O. N. Hadžićem, pripovijetke, 1895.), Bez Nade (s O. N. Hadžićem, roman, 1895.), Pripovijest iz mostarskog života (1895.), Mearif (kalendar, s Osmanom Nuri Hadžićem, 1895/96.), Na pragu novog doba (s O. N. Hadžićem, pripovijetke, 1896.), Bez svrhe (s O. N. Hadžićem, roman, 1897.), Pripovijest iz bosanskog života (s O. N. Hadžićem, 1898.).
 
: '''MILIČEVIĆ''', Niko (Mostar, 9. srpnja 1897. - Sarajevo, 9. listopada 1980.). Književni kritičar, esejist i prevoditelj. Osnovnu školu i sedam razreda gimnazije završio u Mostaru. Godine 1914. isključen iz mostarske gimnazije kao pripadnik bosanske nacionalističke omladine Mlada Bosna. Školovanje je nastavio u gimnazijama u Slavonskom Brodu, Sušaku i Pazinu. Osmi razred gimnazije položio u Mostaru, a potom je studirao povijest umjetnosti i slavistiku u Beču, Pragu, Berlinu i Zagrebu. Kao profesor radio je u raznim mjestima, bio upravnik Narodnog pozorišta u Sarajevu i načelnik u Ministarstvu prosvjete, a od 1950. do umirovljenja 1956. slobodni umjetnik.
: '''MILIČEVIĆ''', Niko (1897. - 1980.)
:: Djela: Prijevodi iz francuske, ruske, engleske, njemačke, talijanske književnosti; eseji i kritike - u časopisima.
 
: '''MILINOVIĆ''', Ante (1937.)
306

uređivanja