Razlika između inačica stranice »Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas/Me-Mu«

u.
(d.)
(u.)
:: Djela: Dok prelazim asfalt (pjesme, 1988.), Vrtlar (priče, 1994.).
 
: '''MIĆANOVIĆ''', Miroslav (Brčko, 15. kolovoza 1960.). Pjesnik, pripovjedač, esejist. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u rodnom mjestu. Na Filozofskom fakultetu u zagrebuZagrebu diplomirao književnost 1985. godine. Radio kao profesor hrvatskog jezika u srednjoj školi. S Hrvojem Pejakovićem sastavio pregled suvremenog hrvatskog pjesništva lesLes jeunes poetes Croates (časopis Migrations, Pariz, 1989.), a s Brankom Čegecom panoramu hrvatskog pjesništva osamdesetih i devedesetih pod naslovom Strast razlike-tamni zvuk praznine.
:: Djela: Četiri dimenzije sumnje (s J. Matanović, K. Bagićem, V. Bogišićem, kritike, 1989.), Grad dobrih ljudi (pjesme, 1984.), Zid i fotografije kraja (pjesme, 1989.), More i prašina (pjesme, 1991.), Zib (pjesme, 1998.).
 
: [[Autor:Lovro Mihačević|'''MIHAČEVIĆ''', Lovro]] (Kreševo, 23. srpnja 1856. - 25. studenoga 1920.). Pisac i albanolog. Osnovnu školu započeo je u Kreševu, gimnaziju je zavriozavršio u Sarajevu i Kreševu, novicijat u Kreševu. Filozofsko-teološki studij u Đakovu i Ostrogonu. Objavio nekoliko samostalnih djela asketsko-pastoralnog i povijesnog sadržaja.
:: Djela: [[Redovničtvo ili misli sv. Tome Akvinskoga i sv. Alfonza Ligvorskoga o ulazu u sv. red]] (1893.), [[Liber sapientiae et prudentiae]] (1908.), [[Manuale franciscanum]] (1908.), [[Po Albaniji]] (putopis, 1911.), Crtice iz albaneške povijesti (1912.).
 
: '''MIHAČEVIĆ''', Borislav Stjepan (Kiseljak, 1921. - Sarajevo, 25. listopada 1981.). Pripovjedač.
:: Djela: Moja Bosna moje živovanje (pripovijetke, 1938.), maliMali rječnik likovnih umjetnosti (1958.).
 
: '''MIHALJEVIĆ''', Jozo (Golinjevo, Livno, 11. studenoga 1955.). Pjesnik. Pučku školu pohađao u rodnom mjestu i Podhumu kod Livna. Maturirao na Franjevačkoj gimnaziji u Visokom, a filozofsko-teološki studij završio na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Kao službenik službovao u Kraljevoj Sutjesci, Jajcu, Kotor Varošu, Vidošima, Biloj kod Travnika. Duže vrijeme boravio u Franjevačkom samostanu Gorica, a sada živi i radi u župi Podhum kod Livna. Za ponovnog boravka u Jajcu (1991.) sudjeluje u obnavljanju HKD Napredak, podružnice Stjepan Tomašević. Član uredništva Svjetla riječi od 1995. godine, predsjednik ogranka Matice hrvatske Livno od 1997. Urednik Vodiča kroz Franjevački samostan Gorica u Livnu, kataloga samostanske galerije Gabrijela Jurkića (1995.), te Sabranih djela fra Bonifacija Badrova u tri sveske (1997.).
 
: '''MIKIĆ''', Pavao (Kostrč, Orašje, 19. rujna 1945.). Pisac. Pučku školu završio u Tolisi, a Franjevačku gimnaziju u Visokom. Napustio franjevački red 1969., a potom doktorirao u Bonnu. Od 1982. profesor fakulteta u Zadru na odjelu germanistike, a od 1997. dekan ovoga fakulteta. Objavio veći broj znanstvenih radova iz oblasti književnojezične problematike.
:: Djela: Svjetlost međugorja (s Pavom Živkovićem, roman, 1990.), kontrastivniKontrastivni rječnik poslovica (s Danicom Škara, 1992.), Biblijske poslovice u Hrvata (s Vjekoslavom Suzanićem, 1994.).
 
: '''MIKULIĆ''', Janja (Podgrad, Uskoplje, 22. travnja 1952.). Pjesnikinja. Osnovnu školu završila u Uskoplju, a Srednju medicinsku u Zagrebu, gdje živi i radi.
306

uređivanja