Razlika između inačica stranice »Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas/M«

u.
m (u.)
(u.)
: '''MAŽAR''', Drago (Bosanski Petrovac, 16. kolovoza 1918. - Banja Luka, 9. studenoga 1991.). Dramski pisac. Pohađao gimnaziju u rodnom mjestu. Bio direktor Narodnog kazališta Bosanske krajine. Obavljao i političke funkcije.
:: Djela: Zavjetna komedija (drama, 1953.), Bura pred zoru (drama, 1955.), SŽD (drama, 1971.), Razvod uslov za brak (drama, 1982.).
 
: '''MIĆANOVIĆ''', Krešimir (Brčko, 4. lipnja 1968.). Pjesnik i pripovjedač.
:: Djela: Dok prelazim asfalt (pjesme, 1988.), Vrtlar (priče, 1994.).
 
: '''MIĆANOVIĆ''', Miroslav (Brčko, 15. kolovoza 1960.). Pjesnik, pripovjedač, esejist. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u rodnom mjestu. Na Filozofskom fakultetu u zagrebu diplomirao književnost 1985. godine. Radio kao profesor hrvatskog jezika u srednjoj školi. S Hrvojem Pejakovićem sastavio pregled suvremenog hrvatskog pjesništva les jeunes poetes Croates (časopis Migrations, Pariz, 1989.), a s Brankom Čegecom panoramu hrvatskog pjesništva osamdesetih i devedesetih pod naslovom Strast razlike-tamni zvuk praznine.
:: Djela: Četiri dimenzije sumnje (s J. Matanović, K. Bagićem, V. Bogišićem, kritike, 1989.), Grad dobrih ljudi (pjesme, 1984.), Zid i fotografije kraja (pjesme, 1989.), More i prašina (pjesme, 1991.), Zib (pjesme, 1998.).
 
: [[Autor:Lovro Mihačević|'''MIHAČEVIĆ''', Lovro]] (Kreševo, 23. srpnja 1856. - 25. studenoga 1920.). Pisac i albanolog. Osnovnu školu započeo je u Kreševu, gimnaziju je zavrio u Sarajevu i Kreševu, novicijat u Kreševu. Filozofsko-teološki studij u Đakovu i Ostrogonu. Objavio nekoliko samostalnih djela asketsko-pastoralnog i povijesnog sadržaja.
:: Djela: [[Redovničtvo ili misli sv. Tome Akvinskoga i sv. Alfonza Ligvorskoga o ulazu u sv. red]] (1893.), [[Liber sapientiae et prudentiae]] (1908.), [[Manuale franciscanum]] (1908.), [[Po Albaniji]] (putopis, 1911.), Crtice iz albaneške povijesti (1912.).
 
: '''MIHAČEVIĆ''', Borislav Stjepan (Kiseljak, 1921. - Sarajevo, 25. listopada 1981.). Pripovjedač.
:: Djela: Moja Bosna moje živovanje (pripovijetke, 1938.), mali rječnik likovnih umjetnosti (1958.).
 
: '''MIHALJEVIĆ''', Jozo (Golinjevo, Livno, 11. studenoga 1955.). Pjesnik. Pučku školu pohađao u rodnom mjestu i Podhumu kod Livna. Maturirao na Franjevačkoj gimnaziji u Visokom, a filozofsko-teološki studij završio na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Kao službenik službovao u Kraljevoj Sutjesci, Jajcu, Kotor Varošu, Vidošima, Biloj kod Travnika. Duže vrijeme boravio u Franjevačkom samostanu Gorica, a sada živi i radi u župi Podhum kod Livna. Za ponovnog boravka u Jajcu (1991.) sudjeluje u obnavljanju HKD Napredak, podružnice Stjepan Tomašević. Član uredništva Svjetla riječi od 1995. godine, predsjednik ogranka Matice hrvatske Livno od 1997. Urednik Vodiča kroz Franjevački samostan Gorica u Livnu, kataloga samostanske galerije Gabrijela Jurkića (1995.), te Sabranih djela fra Bonifacija Badrova u tri sveske (1997.).
:: Djela: Na raspućju (pjesme, 1980.), Lica svjetska naša (pjesme, 1989.), Pjesme iz neobjavljene lirike (pjesme, 1991.), Analiza čovjek-seljak, građanin, proleter (brošura, 1992.), Livanjska književna čitanka (hrestomatija, 1994.), Ovisnost o drogi i alkoholu-bolest, liječenje, prevencija (1995.), Nikola Šop-Iskustvo vjere u zavičajnosti (1999.).
 
: '''MIJATOVIĆ''', Anđelko (Tihaljina, Grude, 27. siječnja 1939.). Književni povjesničar i istraživač narodnoga blaga.
:: Djela: Narodne pjesme o Mijatu Tomiću (odabir i komentar, 1969.), Sinj-Duvno (1985.), Ganga (izbor pjesama i komentar, 1973.), Uskoci i krajišnici (studija, 1974.), Pjesme o hrvatskoslovenskim seljačkim bunama (s B. Grabeljšekom i M. Vaupotićem, 1974.), Narodne pjesme iz Hercegovine i duvanjskolivanjskog kraja (izbor pjesama i komentar, 1983.), Senjski uskoci u narodnoj pjesmi i povijesti (izbor pjesama i komentar, 1983.), Obrana Sigeta (monografija, 1987.), Ponikve (monografija, 1990.), Ban Jelačić (monografija, 1990.).
 
: '''MIKIĆ''', Ljerka (Kostrč, Orašje, 1967.). Pjesnikinja. Osnovnu školu pohađala u Kostrču i u Tolisi, srednju školsku naobrazbu stekla u Orašju.
:: Djela: Molitva (pjesme, 1998.).
 
: [[Autor:Mate Mikić|'''MIKIĆ''', Mate]] (Kostrč, Orašje, 1. travnja 1826. - Ulice kod Brčkog, 13. prosinca 1852.). Ljetopisac. Pučku školu pohađao u Tolisi, srednju u Kraljevoj Sutjesci, bogosloviju završio u Bosni. Talijanski jezik učio privatno, turski kod fra Martina Nedića. Kao kroničar, bilježio je sve što se u njegovo doba zbivalo.
:: Djela: [[Kronika Bosne Srebrene]], u tri sveska (rukopis).
 
: '''MIKIĆ''', Pavao (Kostrč, Orašje, 19. rujna 1945.). Pisac. Pučku školu završio u Tolisi, a Franjevačku gimnaziju u Visokom. Napustio franjevački red 1969., a potom doktorirao u Bonnu. Od 1982. profesor fakulteta u Zadru na odjelu germanistike, a od 1997. dekan ovoga fakulteta. Objavio veći broj znanstvenih radova iz oblasti književnojezične problematike.
:: Djela: Svjetlost međugorja (s Pavom Živkovićem, roman, 1990.), kontrastivni rječnik poslovica (s Danicom Škara, 1992.), Biblijske poslovice u Hrvata (s Vjekoslavom Suzanićem, 1994.).
 
: '''MIKULIĆ''', Janja (Podgrad, Uskoplje, 22. travnja 1952.). Pjesnikinja. Osnovnu školu završila u Uskoplju, a Srednju medicinsku u Zagrebu, gdje živi i radi.
:: Djela: Pozdravi sve (pjesme, 1998.), pjesme u panorami Petnaestorica (2000.).
 
: [[Autor:Martin Mikulić|'''MIKULIĆ''', Martin]] (Borajna, Ljubuški, 15. siječnja 1841. - Široki Brijeg, 27. studenoga 1912.). Pripovjedač i sakupljač narodnoga blaga. Osnove pismenosti dobio od fra Ilije Vidoševića, župnika u Ružićima. Školovanje nastavio na Širokom Brijegu, filozofiju i bogoslovne znanosti završio je u Italiji.
:: Djela: Shematismus (s Radoslavom Glavašem, 1882.), Zvonarev teljig (pripovijest, 1901.), Narodna torba (pripovijest, 1902.), Samac i beskućnik (pripovijest, 1903.), Shematismus (1903.), Vitinski lovac/Hrvatska duša, II (pripovijest, 1923.), Djevac od devedeset godina (Hrvatska duša, III-IV, 1924/25.), Pustinjakove pripovijetke iz seoskog života zapadne Hercegovine (pripovjetke, 1972.), Drveni strojevi (1973.), Retorica; Mudra knjiga svaštarica; Župnikov dnevnik u Ružićima (rukopisi).
 
: [[Autor:Josip Milaković|'''MILAKOVIĆ''', Josip]] (Samobor, 2. kolovoza 1861. - Samobor, 4. kolovoza 1921.). Pjesnik, književni kritičar, esejist, antologičar. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu, gimnaziju u Zagrebu. Bogosloviju napustio 1883. godine, bavio se novinarstvom i pokrenuo omladinski list Hrvatska omladina. Nakon položenog građanskog ispita, na poziv S. S. Kranjčevića odlazi u Bosnu. Dvije godine je upravitelj Trgovačke škole u Derventi, a potom nastavnik Učiteljske škole u Sarajevu. Umro iznenada u Samoboru prigodom posjeta svojima.
:: Djela: Hrvaćanke (pjesme, 1883.), 15 knjiga pjesama i priča za djecu (1883/1922.), Iz uvela lišća (pjesme, 1890.), U zatišju (pjesme, 1892.), Majka u našoj narodnoj pjesmi (studija, 1896.), Vjetar i talasi (pjesme, 1897.), Bibliografske bilješke uz čitanke za osnovne škole u Bosni i Hercegovini (1898.), Franjo Josip I. (1898.), Staze i putevi (pjesme, 1900.), Naše pjesme (antologija, 1903.), Majka u našim poslovicama (1904.), Dr Jovan Jovanović-Zmaj (1904.), Antologija hrvatskog i srpskog pjesništva (1905.), Marko Kraljević i Đerzelez Alija (dopuna narodne pjesme, 1906.), Fra Grgo Martić (1906.), Hrvatska pjesma (antologija, 1907.), Trnski (1907.), Dr Ernest Muka (1907.), F.S. Kuhač (1907.), Pod timorom (pjesme, 1910.), Knjiga i pismo u našoj narodnoj pjesmi (1911.), Jedan naš prijatelj-Adolf Černi (1912.), Književni pupoljci učiteljskih pripravnika u Sarajevu (1912.), Jedan naš prosvjetni jubilej (1912.), Fragmenti (pjesme, 1913.), jakub Bart Čišinski (1914.), Hipotetično značenje veznika-što- (1917.), Suspiria (1918.), Tugomir Alaupović (1919.), Majka (pjesme, 1919.), Bibliografija hrvatske i srpske narodne pjesme (1919.), Mladi dani (pjesme, 1920.), Lužički Srbi (1920.).
 
: '''MILENIĆ''', Žarko (Brčko, 14. siječnja 1961.). Pjesnik, romanopisac, književni kritičar, dramski pisac. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Brčkom, a Višu ekonomsku školu u Beogradu. Nekoliko godina živio u Osijeku, sada živi u Rijeci.
:: Djela: Vrijeme velikog posta (pjesme, 1987.), Nezavršene priče (1988.), Pojela ih kiša (roman, 1995.), Preludij (roma, 1997.), Zaboravljena planeta (sf roman, 1999.).
:: U časopisima tri dramska teksta: Aut Cezar (1993.), Padobranci (1994.), To je propast tvoja (1996.).
 
: [[Autor:Augustin Miletić|'''MILETIĆ''', Augustin]] (Fojnica, 16. veljače 1763. - Vidoši kod Livna, 18. srpnja 1831.). Biskup i pisac. Početne škole učio je u fojničkom samostanu, dva razreda gimnazije završio je u u Štajerskom Gradcu, filozofsko-teološki studij u Italiji. Veoma je zaslužan za unapređenje školstva ne samo u samostanima nego i izvan njih. Prvi je u BiH uveo analfabetske tečajeve kao način opismenjavanja širokih narodnih slojeva.
:: Djela: [[Početak slovstva]] (1815.), [[Naredbe i uprave biskupa namistnika]] (1818.), [[Istomačenje stvari potribiti]] (1828.).
 
: '''MILIĆ''', Josip (Mostar, 30. kolovoza 1966.). Pjesnik. Pučku i srednju školu završio u Mostaru, a potom tri godine radio u zrakoplovnoj tvornici Soko. Kao postulant stupio 1990. u Hercegovačku franjevačku provinciju u Tomislav Gradu. Nakon novicijata na Humcu, Filozofsko-teološki fakultet Družbe Isusove upisao 1992. u Zagrebu. Završivši studij filozofije, studirao teologiju.
:: Djela: Raspelo u zrcalu (pjesme, 1996.), Svitanja u svemiru (pjesme, 2000.).
 
: '''MILIĆ''', Nedjeljko (Trebinja, Ravno, 12. listopada 1924.). Pjesnik. Pučku školu završio u rodnom mjestu. Od 1951. živi i radi u Mostaru.
:: Djela: Tko je kao Bog (pjesme, 1996.).
 
: '''MILIĆ''', Petar Periša (Mostar, 2. srpnja 1958.). Pjesnik. Pučku i srednju školu završio u Mostaru, a Prirodoslovnomatematički fakultet u Sarajevu. Kao srednjoškolski profesor radio u Gacku, Gračanici, Tomislav Gradu i Vukovaru.
:: Djela: Sunčani snovi (pjesme, 1995.), Jutra nemira (pjesme, 1998.).
 
: [[Autor:Franjo Miličević|'''MILIČEVIĆ''', Franjo]] (1835. - 1903.)
 
: '''MILIČEVIĆ''', Ivan (1868. - 1950.)
 
: '''MILIČEVIĆ''', Niko (1897. - 1980.)
 
: '''MILINOVIĆ''', Ante (1937.)
 
: '''MILINOVIĆ''', Miroslav (1932. - 1998.)
 
: '''MILOŠ''', Petar (1948.)
 
: '''MILOŠEVIĆ''', Zdravko (1926.)
 
: '''MIOČ''', Pero (1942.)
 
: '''MIOČ''', Vojislav (1896. - 1981.)
 
: '''MLAKIĆ''', Josip (1964.)
 
: [[Autor:Milena Mrazović|'''MRAZOVIĆ''', Milena]] (1860. - 1927.)
 
: '''MUSA''', Dušan (1956.)
 
: '''MUSA''', Šimun (1951.)
 
 
[[Kategorija:Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas]]
306

uređivanja