Pjesan XX
autor: Ignjat ĐurđevićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.


Pjesan XX

Grda vila
(iz latinskoga jezika).
    Svoju u vodi pazeć diku
jur Narčizo u dubravi,
tač obljubi svo'u priliku,
da š nje izginu cieć ljubavi.
    A ti, o vilo, sa svom vlasti 5
od zrcala bjež', da ne bi
izdahnula od pripasti
i od omraze suproć tebi.