Pjesan LXXXIV (Saltijer slovinski)

Pjesan LXXXIV
autor: Ignjat ĐurđevićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.


Pjesan LXXXIV

Zarica milosti koje odprije višnja blagodarnos izraelskomu puku bješe dopustila,
i priporučiva se za dopuštenje od vele većijeh, to jes za pospješno na svijet
poslanje od Mesije aliti Isukrsta, obećanoga kralja i proslavitelja od svijeh
naroda pravovjernijeh; zaglavljiva najposlije radujući se u općenoj sreći i kažući
na proročansku, prem koliko da bješe jur sišô s nebesa taj žudjeni kralj od
pravednijeh i s sobom doveo svekolike žudjene čestitosti.
 

   Ti na zemlju s neba doni
dugovječne blagosove,
kada s kuće Jakobove
nedostojno ropstvo ukloni.
   Tad tvom puku zloću oprosti,5
grijehe sakri sred zabiti,
vas ugasi plam srditi,
gnjijev promijeni u milosti.
   Tijem i sada na nas, bože
spasitelju, zgar pogleda': 10
obrati nas k tebi i ne da'
da nas srdžba tva primože.
   Dali za sveđ bez zahoda
tvoj se u srcu gnjijev zasiječe
za pronijeti plam daleče 15
od naroda do naroda?
   Ah život nam, mnim, blaženi
opet milos tva donit će!
ah uživat u tebi će
tvoj opeta puk ljubjeni! 20
   Zato ukaži puno sreće
milosrdje nami ufano
i spasenje uzdisano,
gospodine, daj nam veće.
   Stan'te, er čut ću što mi on veli,25
čijem nadiše me i odgovara;
eto, eto nami odzgara
doglašuje mir veseli, -
   mir svom puku, mir svijem ki su
na službu mu posvećeni,30
ki, svijet držeć u nescjeni,
k njemu srca svrnuli su.
   Namijenjeni nami od vika
sahranitelj jur došo je,
da onijeh ki se njega boje 35
druži u način od stražnika.
   Usred naše jur države
dika stavlja kuću svoju
ter ko u dragom perivoju
po njoj sadi cvijetje od slave. 40
   Eto, da nam raj počina,
sretoše se nauzdano
milosrdje obećano
i privišnjijeh riječi istina.
   Eto, neka već se ugase 45
sve pedepse i boljezni,
mir prislatkoj u ljuvezni,
s vječnom pravdom celiva se.
   Eto zemlja istinito
plod nam daje svijeh dobara,50
eto pravda gleda odzgara
za čuvat nas vjekovito.
   A i naprijed će svo'om blagosti
darivat nas kralj od raja
i resiti svu do kraja 55
zemlju plodnom razlikosti.
   Uzoritijem stupom teć će
svud pravednos u toj doba
i za očistit svijet od zloba
putovati prid njime će. 60
   Vječnom trojstvu nerazliku
daj se sada slava i hvala,
ka s početka nije pristala
i pristati neće viku.