Pjesan CXLI (Saltijer slovinski)

Pjesan CXLI
autor: Ignjat ĐurđevićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.


Pjesan CXLI

Obkružen i zatvoren od Saulove vojske u engadskoj spili, videći svoje gotovo poginutje, zaziva na pomoć svoga nebeskoga branitelja.

 
     Kliče к bogu molba moja
ter se tuži samom njemu;
ah s gorkoga nepokoja
u glas vapim privišnjemu!
     Prid njim boles skrovnu izricam, 5
moj plač grozni pridanj teče,
čiem iz mene duh utječe
prid nevoljam zatočnicam.
     Velim: „Sudče moj mogući,
da prav jesam, ti znaš dobro, 10
i da tvoj sam sliedit obrô
put od pravde djelujući.
     Da jaoh čemu, kud grem, odi
ljudi, кi sved nepravi su,
uze u potaj zapeli su 15
za doć vrha môj slobodi?
     Gledam jeda vidim tko bi
meni ob desnu pomoć bio:
nie poznanca ki branio
u tuzi me hrabreno bi. 20
     Životom se mo'em ne brine
nitko i nejmam kud uteći;
zatoj plačuć i vapeći
к tebi utječem, gospodine.
     Tebe u teškom jadu momu, 25
tebe držim, za me u fanje,
za me blago, za me imanje
na živućem svietu ovomu.
     Viđ trud ki mе sasma tlači,
к moj se molbi pruži odzgora; 30
slobodi me od zlotvora,
ki su od mene veći i jači.
     Njihovoj me otmi oblasti,
kom me okol zatvoraju,
nek me usne sveđ pjevaju 35
tvomu imenu slave i časti,
     er sve duše neockvrnjene
čeka'u za moć u radosti
vidjet tvojoj po milosti
izbavjena snažno mene. 40
     Pojte, umrli, pojte ureda
sad tri sobstva božanstvena;
кô s najprvieh jur vremena
po sve vrieme unaprieda.