Odluka BNV RS o pokretanju inicijative za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžaka - 28. lipnja 2019.

Odluka Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji o pokretanju inicijative za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžaka
autor: Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji

Izvori: RTS BNR RS Odluku je donio Izvršni odbor vijeća na sjednici održanoj 23. svibnja 2019. godine., i uz Ispravke od 28. lipnja 2019.


ODLUKA O POKRETANJU INICIJATIVE ZA RJEŠAVANJA STATUSA BOŠNJAKA I STATUSA REGIJE SANDŽAKA
Članak 1.

Pokreće se inicijativa za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžaka.

Članak 2.

Inicijativa za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžaka sastavnim je dijelom ove odluke.

Članak 3.

Bošnjačko nacionalno vijeće upoznat će sa sadržajem ove Inicijative Europsku uniju, OESS, skupinu država Prijatelji Sandžaka, Vladu Republike Srbije, Vladu Crne Gore, Predsjedništvo Bosne i Hercegovina i ine zainteresirane strane.

Bošnjačko nacionalno vijeće će organizirati javne prezentacije, tribine, panel rasprave i poduzeti ostale odgovarajuće aktivnosti radi promicanja, potvrđivanja i primjene ove Inicijative.

Članak 4.

Bošnjačko nacionalno vijeće uputit će poziv bošnjačkim političkim strankama u Sandžaku, bošnjačkim nacionalnim ustanovama i organizacijama u Sandžaku, organizacijama civilnog društva te istaknutim pojedincima da pruže potporu inicijativi za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžaka, sudjeluju u aktivnostima Vijeća te samostalno poduzimaju radnju na promicanju, potvrđivanju i primjeni ove Inicijative.

Članak 5.

Dužnosnici i službenici Vijeća u svojim javnim istupima promicat će načela i sadržaj Inicijative za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžaka.

Članak 6.

Predsjednik Vijeća poduzet će aktivnosti iz članka 3. stavak 1. i članka 4. ove odluke.

Izvršni odbor Vijeća koordinirat će aktivnostima iz članka 3. stavak 2. ove odluke.

Savjet za nadzor organa Vijeća pratit će realizaciju obveza i aktivnosti utvrđenih člancima 3., 4. i 5. ove odluke.

Članak 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Novom Pazaru, 23. svibnja 2019.

Broj: 464-09/2019

Zaključak o Ispravci:

Broj: 578-09/2019 od 28. lipnja 2019.

IZVRŠNI ODBOR VIJEĆA
PREDSJEDNIK
Doc. dr. Hasim Mekić